кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

16 січня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов четвертий науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Глобалізація й технологічна трансформація світу (доповідач: доктор географічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов Павло Васильович, зміст доповіді див. Презентація 1 або слухай).

2. Шостий технологічний уклад: глобальні виклики та ситуація в Україні (доповідач: доктор економічних наук, професор Ляшенко Вячеслав Іванович, зміст доповіді див. Презентація 2 або слухай).

3. Міжнародні та регіональні розриви в рівнях економіки (доповідач: ст. викладач кафедри маркетингу Іваннікова Марина Миколаївна, зміст доповіді див. Презентація 3 або слухай).

Виступи доповідачів викликали жваве обговорення, в яких взяли участь:

  • Івченко Є.І., директор навчально-наукового інформаційного центру, доцент кафедри економічної кібернетики, к.т.н.;
  • Ляшенко В.І., д.е.н., професор;
  • Рогоза М.Є., перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор;
  • Шуканов П.В, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.геогр.н.;
  • Маца К.О., заслужений працівник освіти України, к.ф.н., доцент;
  • Скляр Г.П., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., професор;
  • Охріменко С.В. – підприємець, Україна;

У заході взяли участь 18 учасників – науковці ПУЕТ, аспіранти й студенти; 4 учасника – науковці ти аспіранти  ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея