кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Студентське життя

          

          

24 – 26 квітня 2019 року на базі Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся II етап Всеукраїнської студентської зі спеціальності «Економічна кібернетика». Учасниками заключного етапу олімпіади стали 65 студентів 31 ЗВО України.Відповідно до умов проведення Олімпіади учасники виконали теоретичні та практичні конкурсні завдання, які передбачали перевірку теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з дисциплін, що викладаються за програмою підготовки фахівців з економічної кібернетики. Нагородження переможців відбулося 26 квітня. ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі представляв студент 2 курсу спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» Губенко Артем. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки у розв’язку олімпіадних задань підтверджений відповідною грамотою. Вітаємо!!!

          

17-19 квітня 2019 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Участь в Олімпіаді взяли 124 студенти з 44 ЗВО України. ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі представляли студенти напряму підготовки «Економіка» Аміна Золотоверх та Балюк Олег. Науковий керівник доцент кафедри «Економіка підприємства та економічної кібернетики» к.е.н. Олексенко Лілія Вікторівна. Висока професійна підготовка студентів та глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичних завдань були відзначені відповідними сертифікатами і грамотами.

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОДІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

3-5 квітня 2019 року студентки 4 курсу спеціальності «Економіка підприємства» Ночовна Анжела і Аліна Ситник брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства», що проходила у «Придніпровській державній академії будівництва та архітектури»

Змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з напряму підготовки «Економіка» складалось з тестування учасників і вирішення завдань з дисципліни «Економіка підприємства» за темами:

 • Підприємство як суб’єкт і об’єкт ринкових відносин.
 • Основні засоби.
 • Нематеріальні ресурси й активи.
 • Оборотні кошти.
 • Панування діяльності підприємства.
 • Виробнича потужність.
 • Персонал підприємства та продуктивність праці.
 • Мотивація праці та заробітна плата на підприємстві.
 • Витрати підприємства, собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності.
 • Трудові ресурси.
 • Собівартість продукції.
 • Рентабельність.

Рівень фахової підготовки був підтверджений відповідними сертифікатами

          

26 – 27  березня 2019 року у  Вищому навчальному закладі Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходила   XLII  Міжнародна наукова студентська конференція  Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» за підсумками науково дослідних робіт студентів за 2018 рік. Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики та студенти спеціальності «Економіка» приймали участь у роботі  секції № 11 «ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ» (керівник: Кузьменко Олександра Костянтинівна, к. е. н. доцент.
секретар : Резинка Альона Григорівна, студентка Е 11і (ЕК).)

З вітальним словом виступив Рогоза Микола Єгорович,  заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі.

Почесними гостями були Шиян Дмитро Вікторович -  завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, професор та Єрмаков Олександр Юхимович  -  завідувач кафедри економіки праці га соціального розвитку Національного університету біоресурсів природокористування України, доктор економічних наук, професор

Було заслухано 12 цікавих  докладів, що висвітлювали  широке коло економічних питань таких як статистична оцінка рівня безробіття та дослідження рівня життя в Україні, розвитку територій і територіальних громад, аналізу стану та розвитку страхового ринку України, формування стратегії розвитку на підприємстві, інструменти та методи розвитку сучасної економіки  - застосування штучного інтелекту в системі прийняття управлінських рішень, моделювання оптимального асортименту продукції,  WEB – розробка як інструмент формування нового економічного простору України.

За результатами роботи секції було рекомендовано до нагородження дипломами:

За перше місце  -

 • Олишко Тетяна Анатоліївна, ЕП-31  (керівник – Гречка О. В., к. е. н.)
  за доповідь: Статистична оцінка рівня безробіття в Україні

За друге місце:

 • Резинка Альона Григорівна, ЕК-11і (керівник – Карнаухова Г. В., ст.викладач)
  WEB – розробка як інструмент формування нового економічного простору України
 • Щербина Катерина Романівна, Е ЕП-11і (керівник – Гречка О. В., к. е. н.)
  Дослідження рівня життя населення України

За третє місце

 • Ключ Владислав Ярославович  (керівник – Кузьменко О. К., к. е. н.)
  Штучний інтелект в системі прийняття управлінських рішень

Урочисте вручення дипломів відбулось 27 березня 2019 року на заключному пленарному засіданні. 

Вітаємо переможців!!!!

          

25-27 квітня 2018 року студенти 4-го курсу спеціальності «Економіка», що навчаються за освітньою програмою  «Економічна кібернетика» Терела Євген та  Вівтоніченко Ярослав брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності "Економічна кібернетика", яка відбулася в Львівському інституті Університету банківської справи. За результатами змагань студенти-кібернетики отримали нагороди - грамоти за перемогу в номінаціях "Високий рівень теоретичної підготовки (Терела Є.) та "Прогнозування соціально-економічних процесів" (Вівтоніченка Я.).

Спеціальною грамотою за плідну роботу в журі олімпіади по оргацізації та її проведенню  нагороджено  Рогозу Миколу Єгоровича – заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі .

          

17 квітня 2018 року в ВНЗ Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась XLI Міжнародна наукова студентська конференціїя за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». В роботах секцій кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики -  № 14 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (науковий керівник к.е.н. доц. Вергал Ксенія Юріївна) прийняли участь 23 студенти та заслухані 9 доповідей) та секції № 4 «Інтенсифікація економічного розвитку підприємств регіону» (науковий керівник к.е.н, доц. Стефанюк Ольга Дмитрівна)   прийняли участь 18 студентів та заслухали 17 доповідей).

За секцією № 14 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (науковий керівник к.е.н. доц. Вергал Ксенія Юріївна) за результатами заслуханих доповідей були відзначені наступні студенти:

І місце Гордієнко Ярослав Вадимович Е Ек 51 М «Експертні оцінки методом нечітких множин» -науковий керівник Карнаухова Г.В.

ІІ місце Козодуб Владислав Сергійович Е ЕК 21ї Управління ризиками комерційного банку» -науковий керівник Вергал Ксенія Юріївна.

За секцією № 4 «Інтенсифікація економічного розвитку підприємств регіону» (науковий керівник к.е.н, доц. Стефанюк Ольга Дмитрівна)  

І місце  Мамченко Юлія Миколаївна, ЕП31 «Роль крипто валют у сучасних умовах розвитку інформаційної економіки» - науковий керівник Сергійчук Вікторія Олегівна.

ІІ місце Ночовна Анжела Вячеславівна «Основні напрямки підвищення ефективності діяльності ПрАТ Полтавське хлібоприймальне підприємство» - науковий керівник Стефанюк Ольга Дмитрівна.

ІІІ місце Верезомський Дмитро Ростиславович «Інформаційні технології та їх вплив на підвищенн ефективності бізнес-процесів - науковий керівник  Стефанюк Ольга Дмитрівна

ІІІ місце – Лусевич Марія Сергіїївна «Місце України в глобальних економічних рейтингах» – науковий керівник Іванова Валентина Василівна.

19 квітня на закритті конференції кращім доповідачам секційних засідань –були вручені дипломами.

          

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ВІТАЄ ВИПУСКНИКІВ-МАГІСТРІВ 2018 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" та "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

Завантажити презентацію

          

З нагоди  Дня Козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника Вітчизни на кафедрі «Економіки підприємства та економічної кібернетики була проведена тематична кураторська година за участі студентів різних курсів, якихзацікавила доповідь  про історію та сьогодення українського козацтва  Рогози Миколи Єгоровича,  заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри  торгівлі.  Студенти-кібернетики  приймали участь у ерудит-вікторині «Козацьке життя-буття», а також виконували конкурсне завдання зі створення тематичного сайту.

          

Вітаємо студентів Молошного  Владислава Володимировича (група ЕК-11) та Козодуба Владислава Сергійовича (група ЕК-12) з перемогою у IХ Міжнародному чемпіонаті «Молодь і підприємництво-2017» у складі молодіжної команди бізнес-центру ПУЕТ, який проходив 17-19 травня 2017 року в Білоруському торгово-економічному університеті споживчої кооперації (м. Гомель, Республіки Білорусь).

          

Вітаємо студентів- кібернетиків з отриманням дипломів за новаторський підхід та нестандартне мислення у наукових  дослідженнях  в рамках XL Ювілейної міжнародної науково студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт, що проходила 19–20 квітня 2017 року у  ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавському університеті економіки і торгівлі» (секція «Прикладні проблеми сучасної економіки»)

Диплом І ступеня  -  Царьова Марина Олександрівна, ЕК-31, за роботу «Моделі короткострокового прогнозування»  (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., доцент)

Диплом ІІ ступеня  - Терела Євгеній Валерійович, ЕК-31, за роботу «Моделі ринкової економіки (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., доцент)

Диплом ІІІ ступеня  -  Бондаренко Владислав Сергійович, ЕК-11,  за роботу «Перспективні теми програмування» (керівник – Карнаухова Г.В., ст. викладач)

          

Вітаємо Гордієнко Ярослава  - студента групи ЕК 42і - переможця міжнародного конкурсу відеофільмів BlizzCon Movie Contest на основі усесвітів Blizzard.

Це був ювілейний 10 конкурс BlizzCon, присвячений 25 річчю  Blizzard Entertainment® - світового лідера в сфері виробництва комп'ютерних ігор.

Ярослав був нагороджений пам’ятною нагородою1 місце за відеоролик : «The Upgraded Vikings»

Конкурс проходив 4–5 листопада 2016 у місті · Анахайм (Каліфорния, США), а також у прямому ефірі і у відеотрансляціїї Інтернет

          

24 вересня студенти-кібернетики прийняли активну участь у «Дебюті  першокурсників» який проводив Інститут економіки, управління та інформаційних технологій ПУЕТ. Від груп ЕК-11 та ЕК-11і з чудову презентацією, яка була відмічена гучними оплесками виступив студент групи ЕК-11 Ярослав Гордієнко.

          

Випуск 2015 р.

          

Студенти групи ЕК-11 приймали активну участь у заходах присвячених дню міста – покладання квітів до меморіального комплекса Солдатської Слави та у марші вишиванок