кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Склад кафедри

          

Рогоза Микола Єгорович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі. Автор наукових праць, монографій, навчальних посібників та довідників.

Наукові інтереси - проблеми управління промисловими та підприємствами споживчої кооперації, створення інформаційних систем, моделювання процесів управління. Один із розробників системи управління якістю діяльності ВНЗ, керівник проекту по створенню автоматизованої системи управління ВНЗ, науковий керівник проекту розробки та впровадження інноваційно-інформаційних технологій вт навчальний процес ВНЗ.
Відмінник освіти України, нагороджений знаком „За наукові досягнення”.

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Експерт експертної комісії ДАК МОНУ. Дійсний член Академії економічних наук України. Заступник голови редколегії наукового вісника університету.

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xNS6Cw0AAAAJ

ORCID ID
Mykola Rohoza 

SCOPUS

Research Fields:

 • multi-agent systems of integrated commercial structure in the conditions of globalization;
 • welfare state;
 • strategizing communities and territories;
 • transport network modeling;
 • Process modeling;
 • principles of formation of models of development of agricultural service cooperatives;
 • structural changes in the economy;
 • formation of branch complexes;
 • industrial modernization;
 • causal management concept;
 • innovation management;
 • Strategic Management of Innovative Development;
 • infrastructure of tourist accommodation facilities;
 • integrated structures;
 • information support of management processes;
 • Modeling the competitiveness of enterprises;
 • information aspect of business process improvement;
 • Modernization of economic systems management;
 • Information systems and management of economic objects;
 • training organization;
 • distance learning technologies;

Детальніше...

Ємець Єлизавета Михайлівна 
кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем.

Наукові інтереси Ємець Є.М.: комбінаторна оптимізація, теорія прийняття рішень. Результати наукових досліджень опубліковані у монографії, чисельних фахових статтях, тезах доповідей наукових конференцій. Нею підготовлено 3 кандидати фізико-математичних наук.

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Bwup1n0AAAAJ

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0003-4657-0116

SCOPUS
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35085474100

Web of Science
https://publons.com/researcher/2128036/yelizaveta-yemets/

Детальніше...

Перебийніс Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.

Академік Академії економічних наук України. Член Правління Спілки економістів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д44.877.01. Член редакційних колегій журналів „Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі” та „Актуальні проблеми інноваційної економіки”.

Автор навчальних посібників з економіки, менеджменту, маркетингу. Наукові інтереси: логістика, енергетичний менеджмент, маркетинг, соціоекономіка.

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mYMgWLMAAAAJ

ORCID ID
https://orcid.org/0000-0002-4779-515X

SCOPUS
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191852227

Web of Science
https://publons.com/researcher/4415651/vasyl-perebyynis/

Детальніше...

Кононец Наталія Василівна
доктор педагогічних наук

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PnARBAgAAAAJ

Детальніше...

Вергал Ксенія Юріївна 
кандидат економічних наук, доцент

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XDiX9IwAAAAJ

ORCID ID
0000-0001-6611-0489     

Research Gate
https://publons.com/researcher/2121914/kseniia-verhal     

Детальніше...

Кузьменко Олександра Костянтинівна 
кандидат економічних наук, доцент

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kpqdhZYAAAAJ

ORCID ID
0000-0002-0660-1953     

ResearcherID
https://publons.com/researcher/3348695/kuzmenko-oleksandra/     

Детальніше...

Карнаухова Ганна Василівна 
старший викладач

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jV89VcsAAAAJ

Детальніше...

Гречка Ольга Віталіївна 
кандидат економічних наук зі спеціальності "Статистика", старший викладач

Сфера наукових інтересів: статистика автомобільного транспорту.

Працює в ПУЕТ з 2003 р. Є учасником міжнародних, загальноукраїнських та інших наукових і науково-практичних конференцій.

Має понад 15 опублікованих наукових та навчально-методичних робіт. В червні 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Статистичний аналіз ринку послуг автомобільного транспорту» із спеціальності 08.00.10 – Статистика в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Детальніше...

Кононенко Жанна Андріївна 
кандидат економічних наук, доцент

Науковий профіль

GOOGLE–АКАДЕМІЯ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XjistBkAAAAJ

Scopus
Kononenko, Zhanna A.     

Web of Science
Kononenko, Zh A.     

Миколенко Інна Григорівна 
кандидат економічних наук, доцент

Федірець Олег Володимирович 
кандидат економічних наук, доцент

Яковенко Тетяна Іванівна 
кандидат економічних наук, доцент

Детальніше...

Недаєва Марина Олександрівна 
старший викладач

Чубенко Ірина Андріївна 
старший лаборант

Детальніше...