кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Науково-методологічні семінари

ГРАФІК
проведення циклу науково-методологічних семінарів

«ВЗАЄМОДІЯ НАУКИ, ОСВІТИ І БІЗНЕСУ: СТРАТЕГІЯ ПУЕТ»
у Полтавському університеті економіки і торгівлі.
Керівник семінару: заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики,
перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі
Рогоза Микола Єгорович

№ з/п

Тематика

Відповідальна кафедра

Дата / час прове-дення

Доповідачі

Інформація про проведення семінару

1.

Тема 1. Чинники впливу на перспективи розвитку ВНЗ

1. Форсайт як складова управління ВНЗ
2. Вибір моделі управління ВНЗ в рамках стратегічної орієнтації
3. Основні складові формування рейтингу ВНЗ

Менеджменту

Зав. кафедри проф. Шимановська-Діаніч Л.М.

22.03.2016

14-30
ауд. 330

д.е.н., проф. Шимановська-Діаніч Л.М., к.е.н., доц. Барибіна Я.О.

1. к.е.н. Лозова О.В.
2. к.е.н., доц. Тягунова З.О.
3. к.е.н., доц. Гусаковська Т.О.

Презентація 1
Презентація 2
Презентація 3

2.

Тема 2. Взаємодія ВНЗ зі своїми контрагентами

1. Аналіз галузі та конкуренції ВНЗ
2. Інтеграція університету в регіональні процеси («осередки співпраці»)
3. Центр сприяння працевлаштуванню випускників
4. Взаємодія ВНЗ зі стейкхолдерами

Маркетингу

Зав. кафедри
проф. Карпенко Н.В.

12.04.2016

14-30
ауд. 330

1. к.е.н., доц. Бондаренко В.М.
2. к.е.н. Івасенко О.А.,
3. ст. викл. Іваннікова М.М.,
4. к.е.н., доц. Яловега Н.І.

Презентація 1
Презентація 2
Презентація 3
Презентація 4

3.

Тема 3. Організація науково-дослідної роботи у ВНЗ

1. Система «Освіта-Наука-Інноваційні технології» – фундамент стійкого та безпечного розвитку держави
2. Концепція SMARТ – Університету
3. Напрямки організації наукових досліджень в університеті
4. Проекти з розвитку університетської науки Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

Економічної кібернетики

Зав. кафедри
проф. Ємець Є.М.

 

Бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньо-економічної діяльності

Зав. кафедри
проф. Перебийніс В.І.

26.04.2016

14-30
ауд. 330

1. д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К.
2. к.т.н. Івченко Є.І.
3. д.е.н., проф. Іванюта В.Ф.
4. нач. відділу розвитку інновацій ННІЦ В.І. Божко

 

Презентація 1
Презентація 2

4.

Тема 4. Міжнародна діяльність ВНЗ

1. Міжнародна мобільність у вищій освіті
2. Співпраця вищих навчальних закладів у рамках програми подвійних дипломів
3. Гранти як якісно новий напрям розвитку діяльності кафедр

Міжнародної економіки

Зав. кафедри
проф. Шкурупій О.В.

10.05.2016

14-30
ауд. 330

1. к.е.н., доц. Пожар А.А.
2. к.е.н. Артеменко А.В.
3. к.е.н., доц. Білоброва Т.О.

Презентація 1
Презентація 2
Презентація 3

5.

Тема 5.  Економічна стійкість ВНЗ

1. Оптимізація зовнішніх джерел фінансування  для забезпечення економічної стійкості ВНЗ
2. Ендаумент як джерело фінансового забезпечення ВНЗ
3. Фандрайзинг для ВНЗ

Бухгалтерського обліку і аудиту

Зав. кафедри проф. Карпенко О.В.

Фінансів та банківської справи

Зав. кафедри проф. Єгорічева С.Б.

25.05.2016

14-30
ауд.330

 

1. к.е.н., доц. Подольська В.О., ст. викладач Пшенична А.Ж. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
2. к.е.н., доц. кафедри фінансів та банківської справи Буцька О.Ю.
3. к.е.н., доц. кафедри фінансів та банківської справи Соколова А.М.

Презентація 1
Презентація 2
Презентація 3

6.

Круглий стіл на тему: «Університети в регіональній інноваційній системі»

1. Університети в регіональній інноваційній системі
2. Інтеграція досліджень в освітній процес ВНЗ

 

30.05.2016

14-30
ауд.330

 

1. д.е.н., проф. Ляшенко В.І.
2. к.е.н., доц. Чайка І.П.

Презентація 1
Презентація 2

 

ГРАФІК
проведення циклу науково-методологічних семінарів
«НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ»
у Полтавському університеті економіки і торгівлі на 2014 – 2015 н.р.
Керівник семінару: заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі
Рогоза Микола Єгорович