кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Олімпіада

          

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика»
 на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки
 «Полтавський університет економіки і торгівлі»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України № 46  від 23 січня 2013 року 8-10 квітня 2013 року на базі факультету економіки та менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика».

На запрошення взяти участь у ІІ етапі Олімпіади в ПУЕТ  надійшло 95 анкет учасників із 44 вищих навчальних закладів. Географія учасників заходу охоплює 19 регіонів України, до яких входять 20 областей (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька) та АР Крим (м. Сімферополь).

До складу оргкомітету і журі Олімпіади входять провідні фахівці в галузі економічної кібернетики, доктори та кандидати економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Донецького національного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Донецького національного технічного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного економічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», Львівської комерційної академії, Запорізького національного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

9 квітня 2013 року в ПУЕТ відбулося  урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика».

З вітальним словом до учасників – майбутньої інтелектуальної еліти держави – звернулись  заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, перший проректор ПУЕТ Рогоза М.Є.; к.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко О.В.;  д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Черняк О.І.; д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету Клебанова Т.С.,  к.і.н., декан факультету з економіки і менеджменту ПУЕТ Делія О.В.

Відповідно до умов проведення Олімпіади учасники виконали теоретичні та практичні конкурсні завдання, які передбачали перевірку теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з дисциплін, що викладаються за програмою підготовки фахівців зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика».

Завершилося проведення Олімпіади святковим концертом та нагородженням переможців та учасників.  Умови нагородження витримано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 23 січня 2013 року  № 46. 

Серед 76-ти учасників дипломи І-ІІІ ступеня отримали 9 студентів з таких навчальних закладів: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Державного вищого  навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Львівський національний університет імені Івана Франка, Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний технічний університет «Київський  політехнічний інститут», ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Національна академія природоохоронного та курортного будівництва м. Сімферополь.

Також дипломами І-ІІІ ступенів нагороджені команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Львівський національний університет імені Івана Франка, Донецький національний університет, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва м. Сімферополь, Національний технічний університет «Київський  політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

За оригінальне, нестандартне розв’язування олімпіадних завдань грамотами було нагороджено 21 учасник.

Проведені культурно-пізнавальні заходи, під час яких учасники Олімпіади, члени оргкомітету, члени журі, апеляційної комісії та супроводжуючі особи могли ознайомитися з визначними пам’ятками міста Полтава (Краєзнавчий музей, Успенський кафедральний собор, Спаський храм,  пам’ятник Слави та інші визначні місця Полтави), його історією та сучасністю, проведена екскурсія по університету та виїзна екскурсія до Музею історії  Полтавської битви.

          

Результати II етапу Олімпіади

№ з/п

ПІБ

Назва ВНЗ

Кількість балів

1

Єлець Ірина Вікторівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

81

2

Горкун Олександр Олександрович

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

76

3

Савченко Андрій Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченк

73

4

Жубрид Андрій Романович

Львівський національний університет імені Івана Франка

73

5

Яхтіна Аріна Олексіївна

Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ

65

6

Зубова Віталіна Вікторівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

65

7

Кушнірюк Сергій Олександрович

Національний технічний університет «Київський  політехнічний інститут»

62

8

Костюченко Дмитро Володимирович

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

61

9

Щерба Віктор Вікторович

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва м. Сімферополь

61

10

Каспірович Антон Валерійович

Донецький національний університет

54

11

Селютін Євгеній Кирилович

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

53

12

Родзен Ольга Володимирівна

Національний університет «Острозька академія»

53

13

Рудяк Юлія Володимирівна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

52

14

Гнот Тарас Володимирович

Львівський національний університет імені Івана Франка

52

15

Більовська Ганна Сергіївна

Хмельницький національний університет

52

16

Денисова Анна Ігорівная

Донецький національний університет

51

17

Ланчковська Надія Миколаївна

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

50

18

Дремдже Ельмаз Діляверівна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва м. Сімферополь

50

19

Вовк Наталя Романівна

Університет банківської справи Національного банку України, «Львівський інститут банківської справи»

50

20

Зеленська Валентина Юріївна

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

49

21

Кулюк Іван В’ячеславович

Автомобільно-дорожний інститут Державного вищого навчального Закладу «Донецький національний технічний університет»

48

22

Федорук Тарас Володимирович

Харківський національний економічний університет

48

23

Гарагатий Ігор Дмитрович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

48

24

Бєлова Ірина Сергіївна

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

47

25

Дудін Анатолій Олександрович

Донецький національний технічний університет

46

26

Федорова Олена Євгенівна

Національний технічний університет «Київський  політехнічний інститут»

46

27

Охрімюк Анастасія Романівна

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

43

28

Дига Костянтин Сергійович

Харківський національний економічний університет

43

29

Прожорін Олександр Андрійович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

42

30

Сендзюк Марія Іванівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

42

31

Горонькіна Владислава Геннадіївна

Донецький національний технічний університет

41

32

Алпатов Сергій Миколайович

Національний авіаційний університет м. Київ

40

33

Каліщук Юрій Анатолійович

Національний університет «Острозька академія»

40

34

Хаустова Марія Сергіївна

Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ

39

35

Легкий Сергій Олексійович

Національний університет державної податкової служби України м. Ірпінь, Київська обл.

39

36

Рома Андрій Валерійович

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

39

37

Трощенко Дар’я Сергіївна

Сумський державний університет

39

38

Гудим Михайло Володимирович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

39

39

В’язовська Катерина Миколаївна

Одеський національний політехнічний університет

38

40

Панчук Діана Анатоліївна

Хмельницький національний університет

38

41

Пащенко Богдан Сергійович

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

34

42

Бесчастна Галина Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

34

43

Гоч Сергій Іванович

Рівненський державний гуманітарний університет

34

44

Костюкевич Дмитро Леонідович

Сумський державний університет

34

45

Коваленко Катерина Сергіївна

Донбаський державний технічний університет

33

46

Діменко Дмитро Валерійович

Національний авіаційний університет м. Київ

33

47

Василенко Євген Вікторович

Автомобільно-дорожний інститут Державного вищого навчального Закладу «Донецький національний технічний університет»

32

48

Малашкевич Олексій Олександрович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

32

49

Волкозуб Андрій Андрійович

Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»»

32

50

Манікаєва Ольга Сергіївна

Одеський національний політехнічний університет

32

51

Мороз Анастасія Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

31

52

Гудим Павло Володимирович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

30

53

Холєвчук Надія Миронівна

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

30

54

Будяков Михайло Юрійович

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

29

55

Іващук Надія Петрівна

Рівненський державний гуманітарний університет

29

56

Благун Семен Іванович

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

28

57

Виногреєв Микола Васильович

Донбаський державний технічний університет

26

58

Цюзь Мар’яна Ігорівна

Львівська комерційна академія

26

59

Панасенко Дарина Михайлівна

Національний університет державної податкової служби України м. Ірпінь, Київська обл.

26

60

Парокінний Олексій Андрійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

25

61

Катко Тетяна Михайлівна

Класичний приватний університет м. Запоріжжя

25

62

Щербаков Павло Вадимович

Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»»

25

63

Прилуцький Вячеслав Олександрович

Вінницький національний аграрний університет

24

64

Павленко Олександр Вадимович

Вінницький фінансово-економічний університет

24

65

Вальченко Варвара Миколаївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

24

66

Бойко Наталія Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

22

67

Власова Марина Вячеславівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

22

68

Маркевич Назарій Андрійович

Львівська комерційна академія

20

69

Цяпа Олександр Васильович

Університет банківської справи Національного банку України, «Львівський інститут банківської справи»

8

70

Вітвіцький Олег Олегович

Вінницький фінансово-економічний університет

7

71

Ессе Ян Євгенійович

Вінницький національний аграрний університет

5

72

Степанюк Олександр Миколайович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

5

73

Марченко Олена Ігорівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

74

Швець Гліб Володимирович

Класичний приватний університет м. Запоріжжя

4

75

Пугач Станіслав Володимирович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

2

76

Колмиков Олександр Тимофійович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

0

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика»

Фотоархів

Побажання учасників

          

9 квітня 2013 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавському університеті економікий і торгівлі» відбулося урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) «Економічна кібернетика».

Засідання відкрив  заступник голови оргкомітету, перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор,  заслужений діяч науки і техніки Рогоза Микола Єгорович. Учасників Олімпіади привітали оргкомітет та журі:

 • Карпенко Ольга Василівна – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент, кандидат економічних наук ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПУЕТ»;
 • Черняк Олександр Іванович – голова журі, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член секції економічної кібернетики НМК з економіки МОНМСУ;
 • Клебанова Тамара Семенівна – член оргкомітету, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор, Харківського національного економічного університету, академік інформатизації, член міжнародної асоціації прикладної та індустріальної математики, член економічної ради північно-східного регіону, член Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики, член секції економічної кібернетики  НМК з економіки МОНМСУ;
 • Делія Оксана Вікторівна – заступник голови оргкомітеу, декан факультету економіки і менеджменту, доцент, к.і.н. ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПУЕТ»;
 • Максишко Наталія Костянтинівна - член журі, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Запорізького національного університету, член секції економічної кібернетики Науково-методичної секції з економіки МОНМСУ;
 • Жерліцин Дмитро Михайлович – член журі, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних наук Донецького націанального університету;
 • Різун Ніна Олегівна – член журі, доцент кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, кандидат технічних наук ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
 • Негрей Марина Володимирівна – член журі, доцент кафедри економчної кібернетики, кандидат економічних наук Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Дунаєва Тамара Альбінівна – член журі, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, кандидат фізико-математичних наук Націанального технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
 • Шпирко Віктор Васильович член журі, асистент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних наук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Перед відкриттям учасники Олімпіади, оргкомітет, журі та гості мали змогу ознайомитися з науковими та навчально-методичними здобутками кафедри економічної кібернетики та науковою літературою ПУЕТ

Для ЗМІ дали інтерв’ю перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики Рогоза Микола Єгорович, голова журі Черняк Олександр Іванович та учасники Олімпіади.

          

8 квітня 2013 року вже вдруге розпочинає роботу ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика» на базі провідного економічного вищого навчального закладу Полтавського регіону – ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Програма заходу

Напрям «Економічна кібернетика» – один з найбільш актуальних і престижних на сьогодні напрямів у вищій освіті. Зростаюча комп’ютеризація та інформатизація всіх сфер економіки і суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів інформаційного моделювання та підтримки прийняття рішень у будь-якій економічній та соціальній структурі забезпечують актуальність і очевидні перспективи фахівців з економічної кібернетики.

Кращі студенти з економічної кібернетики з усієї України приїхали помірятися силами та вміннями використовувати оригінальні підходи у вирішенні складних задач управління та прийняття рішень, що сприятимуть розвитку та процвітанню національної економіки шляхом ефективного моделювання, дослідження та організації процесів діяльності соціально-економічних систем.

На запрошення взяти участь у ІІ етапі Олімпіади в ПУЕТ 8–10 квітня 2013 року надійшло 95 анкет учасників із 44 вищих навчальних закладів. Географія учасників заходу охоплює 19 регіонів України, до яких входять 20  областей (Вінницька, Дніпропетровська,  Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Криворізька,  Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька) та АР Крим (м. Сімферополь).

До складу оргкомітету і журі Олімпіади входять провідні доктори та кандидати економічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Донецького національного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Донецького національного технічного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного економічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», Львівської комерційної академії, Запорізького національного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

9 квітня 2013 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбудеться урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності (напряму) «Економічна кібернетика».

          

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської Олімпіади зі спеціальності
(напряму підготовки) «Економічна кібернетика»

Інформаційний лист

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 46 від 23.01.2013 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 н.р.» Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» затверджено базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) «Економічна кібернетика». Звертаємо Вашу увагу, що дати проведення Олімпіади перенесено на 8-10 квітня 2013 року.

Програма Олімпіади:

8 квітня 2013 року:

8.00-12.00

- реєстрація, розміщення учасників Олімпіади і представників ВНЗ

13.00-14.00

- консультація учасників Олімпіади

14.00

- науково-методичний семінар «Проблеми викладання навчальних дисциплін фахової підготовки магістрів з економічної кібернетики» (для викладачів)

9 квітня 2013 року:

10.00-15.00

- виконання учасниками олімпіадних завдань

15.00-19.00

- робота журі Олімпіади

10 квітня 2013 року:

10.00-11.00

- підведення підсумків Олімпіади, урочисте нагородження переможців Олімпіади

11.00

- від’їзд учасників

Для участі в Олімпіаді запрошуються студенти, які навчаються за спеціальністю (напрямом підготовки) «Економічна кібернетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра, які стали переможцями І етапу Олімпіади. Від навчального закладу приймається 1-2 заявки від студентів, які стали переможцями І етапу Олімпіади. 

Студентам будуть запропоновані завдання, які передбачають використання ними знань, вмінь та навичок з наступних дисциплін:

 • Економічна кібернетика;
 • Моделювання економіки;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Бази даних та інформаційні системи;
 • Інформатика;
 • Інформаційні системи в економіці.

Просимо до 1 березня 2013 року надіслати на адресу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

 • заявку на участь в Олімпіаді, у якій необхідно повідомити про потребу бронювання місць у готелях міста (додаток 1);
 • анкету учасника (додаток 2);
 • пропозиції для формування банку завдань.

Надсилати заявки та анкети за адресою:

Кафедра економічної кібернетики (ауд. 127)
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Факс: (+38)0532 – 500 – 222
Електронна адреса: ec.pusku@gmail.com
За довідками звертатися за телефоном:  (0532) 50-92-05.


Учасники Олімпіади обов’язково повинні при собі мати студентський квиток, паспорт, посвідчення про відрядження та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Оплата за проживання, харчування та проїзд – за рахунок учасників олімпіади. Прохання квитки на зворотний проїзд придбати завчасно.

Доїхати до ПУЕТ можна від:

 • Київського вокзалу – тролейбус № 1 до зупинки «Сінна»;
 • Південного вокзалу – тролейбус № 1, 4  або маршрутне таксі до зупинки «Університет»;
 • Автовокзалу – автобус, тролейбус або маршрутне таксі «Кільцевий» до зупинки «Університет».

Голова організаційного комітету –
ректор Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», д. і. н., професор О.О. Нестуля

Завантажити заявку

Анкета учасника