кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Студентська наукова робота

          

План роботи студентського наукового гуртка на 2023-24.нр. 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка за 2022-23 нр. 

План роботи студентського наукового гуртка на 2022-23.нр. 

 

2023 рік

Деркач А.О., КогутА.І., Песцов В.В., Гупало А.О., Деякі  аспекти формування моделі смартспеціалізації регіонів України: проектний підхід/ / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 листопада 2023 року)  (науковий керівник Рогоза М.Є.); http://www.ek.puet.edu.ua/confer.php.

Рогоза М.Є, Гермаш В.О., Кулак А.М.,Кузуб С.В., Підходи формування промислової політики в умовах розвитку економіки знань / / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22-23 листопада 2023 року) ; http://www.ek.puet.edu.ua/confer.php

Степаненко Олег, гр. Е ЕКб_41, Проблеми та моделі розвитку підприємств споживчої кооперації: проєктний підхід управління інноваційними процесами. /Матеріали Дев'ятнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої освіти споживчої кооперації України «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства».  04 травня 2023 року. Науковий керівник, д.е.н., професор Рогоза М.Є.- Збірник тез доповідей учасників Дев’ятнадцятої науково-практичної конференції студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». Частина 1. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2023. – С. 15-19;

Пісковий Андрій Миколайович, Е ЕКм-11  (керівник – Рогоза М.Є., д.е.н.,  професор), Дослідження  ефективності функціонування інформаційних систем  підприємств в умовах тенденцій формування інформаційної економіки/ Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLVІ Міжнародної науко-
вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). –Полтава : ПУЕТ, 2023. – 736 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). –Текст укр., англ. мовами. – С. 281-283;
 
 Ігнатенко Владислав Сергійович, Е ЕКм-11, (керівник – Рогоза М.Є., д.е.н.,  професор), Аналіз факторів впливу на економічне відновлення та зростання в умовах тенденцій Індустрії 4.0. / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLVІ Міжнародної науко-
вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). –Полтава : ПУЕТ, 2023. – 736 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). –Текст укр., англ. мовами. – С. 270-273;
);

Паламаренко Діана Олександрівна, Е ЕКм-11,(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н.,  професор),Аналіз та прогнозування поведінки економічної системи в сучасних умовах модернізації економіки. / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). –Полтава : ПУЕТ, 2023. – 736 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). –Текст укр., англ. мовами. – С.275-279;

Коваленко Каріна Олександрівна, Е ЕКм-11, (керівник – Рогоза М.Є., .е.н.,  професор),Дослідження методів управління  діяльністю економічного об’єкта в умовах інтеграційних змін. / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLVІ Міжнародної науко-
вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). –Полтава : ПУЕТ, 2023. – 736 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). –Текст укр., англ. мовами. – С.273-275 ;

Дяків Христина Богданівна, Е ЕКм-11.(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н.,  професор).Дослідження та моделювання діяльності економічного об’єкта в умовах формування процесів інформаційної економіки. / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLVІ Міжнародної науко-
вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). –Полтава : ПУЕТ, 2023. – 736 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). –Текст укр., англ. мовами. – С. 268-270;

Адаменко А. В., Кононенко Ж. А. Проблеми та перспективи економіки. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 квітня 2023 року). – Полтава: ПУЕТ, 2023. С. 105-108. URL: https://core.ac.uk/download/586349014.pdf.

Балюк О.В., Кудря А.В., Кононенко Ж.А. Фактори забезпечення якості вищої освіти. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 44-46. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Кузуб С.В., Юрченко І.О., Кононенко Ж.А. Показники визначення якості освіти в Україні. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). – Полтава :
ПУЕТ, 2023. – С. 56-59. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Кулак А. М., Панько А.Ю., Кононенко Ж.А. Підготовка фахівця з економічної кібернетики. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.).
– Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 59-61. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Степаненко О.А., Адаменко А.В., Кононенко Ж.А. Упровадження тренінгових технологій в освітній процес вищої школи. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м.
Полтава, 25 квітня 2023 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 73-75. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Балюк О.В., Кононенко Ж.А. Особливості формування структури капіталу підприємства. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 264-266. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Сахно В.В., Кононенко Ж.А. Фактори ефективності використання оборотних засобів. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 283-286. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Юрченко І.О. Кононенко Ж.А. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.).
– Полтава: ПУЕТ, 2023. – С. 288-291. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12911.

Харченко К., Кононенко Ж. Фактори формування показників фінансових результатів. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 254-256. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

Іванова К., Кононенко Ж. Грошовий обіг як складовий елемент фінансової системи. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу: збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 269-271. URL:
https://pl.uu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

Кравченко В., Кононенко Ж. Теоретичні засади обліку витрат. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 271-274. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

Панько А., Кононенко Ж. Microsoft Excel – необхідність використання у повсякденному житті. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.- практ. конф., 8-9 грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 276-278. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

Гершун А., Кононенко Ж.. Дані про виїзди з країни під час воєнного стану. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 284-286. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

Оніщенко М., Кононенко Ж. Теоретичні засади дослідження людського капіталу. Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9  грудня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2023. С. 350-352. URL: https://pl.uu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_2022.pdf.

2022 рік

Рогоза М.Є.,Кузуб С.В., Проектний підхід обґрунтування розвитку регіонів  україни на засадах технологічних змін /М.Є. Рогоза, С.В.Кузуб / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.79-81.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512;Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна) ;

Рогоза М.Є., Степаненко О.А., Проектний підхід у формуванні політики інноваційної активності економіки регіону/М.Є. Рогоза, О.А.Степаненко / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 236 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст укр. та англ. мовами. ISBN 978-966-184-434-5– С.219-220.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512; Сертифікат учасника: https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ta.annet%40gmail.com?projector=1; (Україна) ;

А.В. Кудря, студент ОП «Економічна кібернетика», гр. Е ЕКб-31, М.Є. Рогоза, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» , Інформаційний бізнес в умовах тенденцій формування інформаційної економіки./ Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.11-13.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027;

С.В. Кузуб, студент ОП «Економічна кібернетика», гр. Е ЕКб-31, М.Є.Рогоза, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» , Функціонування інформаційного бізнесу  в  умовах технологічних змін індустрії 4.0./ Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.274-276.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027;

О.А. Степаненко, студент ОП «Економічна кібернетика», гр. Е ЕКб-31, М.Є.Рогоза, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної кібернетики бізнес економіки та інформаційних систем, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Процеси та технології впливу  на якість  підготовки фахівців в умовах турбулентності./ Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.46-50.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027;

Кононенко Ж.А., Сапун Ю.І. Перспективи впровадження інтелектуальних технологій у вищій освіті. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А., Білодід І.М. Диверсифікація – як вектор розвитку підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг.ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Пазій А.А., Кононенко Ж.А., Гришко С.С. Способи оновлення матеріально- технічних ресурсів підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління :матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А., Кравченко О. Особливості ринкового механізму в сучасній економіці та значення маркетингу в ньому. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2022. С. 159-161 (667 с.). URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12720.

Пазій А.А., Кононенко Ж.А., Гришко С.С. Способи оновлення матеріально- технічних ресурсів підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Телятник І.І., Кононенко Ж.А. Соціально-економічні аспекти розвитку кооперації. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А, Панько А. Інформативне забезпечення проведення грошової
оцінки землі. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціальноекономічного
розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара,
Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2022. С. 162-165 (667 с.) URL:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12721.

Кононенко Ж.А., Наумов Е.О. Цифровізація підприємницької діяльності. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків, 24–25 листопада 2022 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С. 210-212. (282 с.) URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12726.

Кононенко Ж.А., Білодід О.Є. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.
Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг.
ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава : ПУЕТ, 2022. 236 с. URL:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А. Пазій Б.А. Управління доходами підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг.
ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL:
http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Назаров Н., Кононенко Ж.А., Мочалін В.Р. Математичне моделювання в економіці. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Миколенко І.Г., Кононенко Ж.А., Чижиченко Д.В. Фактори кризових явищ на
підприємстві. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А., Карнаухова Г.В., Задорожна Я.Ю. Цифрові технології в готельному бізнесі. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А., Сапун Ю.І. Перспективи впровадження інтелектуальних технологій у вищій освіті. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

Кононенко Ж.А., Білодід І.М. Диверсифікація – як вектор розвитку підприємства. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г. В. Карнаухової. Полтава: ПУЕТ, 2022. 236 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12512.

          

ВІТАЄМО КРАЩИХ СТУДЕНТІВ-НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ

25 травня 2023 року, в рамках тижня якості в ПУЕТ та святкування дня науки, яке відзначалося в Україні 20 травня, відбулося урочисте вручення подяк кращим студентам-науковцям.

Колектив кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі вітає студентів з нагородженням ПОДЯКОЮ за перемогу у конкурсі «КРАЩИЙ СТУДЕНТ-НАУКОВЕЦЬ» у 2022-2023 навчальному році, з нагоди святкування дня науки!!! Панько Анастасію (студентка групи Е БіЕк-31), Степаненка Олега (студент групи Е ЕК-41), Паламаренко Діану (студентка групи Е ЕКм-11), Балюка Олега (студент групи Е ЕПм-11).

Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення та нових наукових звершень!

          

Наукова діяльність студентського наукового гуртка«Кібернетик-економіст аналітик», результати якої представлені на  ХLVІ Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (25–26 квітня 2023 року) на секції 1 «Якість вищої освіти: проблеми, виклики перспективи»(Спеціальність 051 «Економіка» Освітні програми Економічна кібернетика, Бізнес-економіка, Економіка підприємства):

1. Фактори забезпечення якості вищої освіти

Балюк Олег Володимирович, Е ЕП м-11,
Кудря Анжеліка Вікторівна, Е ЕК б-41
(керівник – Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент)

2. Показники визначення якості освіти

Юрченко Ігор Олександрович, Е ЕП м-11,
Кузуб Сергій Вікторович, Е ЕК б-41
(керівник – Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент)

 3. Підготовка фахівця з економічної кібернетики

Панько Анастасія Юріївна, Е БіЕк б-31,
Кулак Артур Миколайович, Е ЕК б-41
 (керівник – Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент)

4. Упровадження тренінгових технологій в освітній процес вищої школи

Степаненко Олег Анатолійович, Е ЕК б-41,
Адаменко Анастасія Володимирівна, Е БіЕк б-11
(керівник – Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент)

          

Наукова діяльність студентського наукового гуртка «Кібернетик-економіст аналітик», результати якої представлені на Дев’ятнадцятій науково-практичній конференції  студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти Укркоопспілки (травень 2023 року):

«Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства»

Автор та доповідач  Олег СТЕПАНЕНКО (спеціальність 051 «Економіка» освітня програма Економічна кібернетика): тема дослідження та доповіді «Проблеми та моделі розвитку підприємств споживчої кооперації: проєктний підхід управління інноваційними процесами» (керівник – Микола РОГОЗА, завідувач кафедрою економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, д. е. н.).

          

Наукова діяльність студентського наукового гуртка «Кібернетик-економіст аналітик», результати якої представлені на  ХLVІ Міжнародній науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (25–26 квітня 2023 року) на секції 7 «Проблеми та перспективи економіки та кібернетики»:

1. Дослідження  ефективності функціонування інформаційних систем  підприємств в умовах тенденцій формування інформаційної економіки

Пісковий Андрій Миколайович, Е ЕКм-11
 (керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

2. Аналіз факторів впливу на економічне відновлення та зростання в умовах тенденцій Індустрії 4.0

Ігнатенко Владислав Сергійович, Е ЕКм-11
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

3. Аналіз та прогнозування поведінки економічної системи в сучасних умовах модернізації економіки

Паламаренко Діана Олександрівна, Е ЕКм-11
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

4. Дослідження методів управління  діяльністю економічного об’єкта в умовах інтеграційних змін

Коваленко Каріна Олександрівна, Е ЕКм-11
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

5. Дослідження та моделювання діяльності економічного об’єкта в умовах формування процесів інформаційної економіки

Дяків Христина Богданівна, Е ЕКм-11
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

6. Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання агропродовольчого комплексу

Панько Анастасія Юріївна, Е БіЕКб-31
(керівник – Перебийніс В.І., д.е.н.,  професор) 

7. Особливості формування структури капіталу підприємства

Балюк Олег Володимирович, Е ЕПм-11
(керівник – Кононенко Ж.А.,к.е.н.,  доцент)

8. Фактори ефективності використання оборотних засобів підприємства

Сахно Вікторія Володимирівна, Е ЕПм-11
(керівник – Кононенко Ж.А.,к.е.н.,  доцент)

9. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства

Юрченко Ігор Олександрович, Е ЕПм-11
(керівник – Кононенко Ж.А.,к.е.н.,  доцент)

10. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

Бурба Кирило Володимирович, Е ЕПм-11
(керівник – Миколенко І.Г.,д.е.н.,  доцент)

11. Чинники прибутковості підприємства

Таволжанський Микола Володимирович, Е ЕПм-11
(керівник – Миколенко І.Г.,д.е.н.,  доцент)

          

XLVI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»

25 квітня 2023 року в ВНЗ Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась XLVI Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті». В роботі конференції прийняли участь здобувачі вищої освіти кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем.

В секції  № 1 «Якість вищої освіти: проблеми, виклики перспективи» виступила Адаменко А.В. студентка спеціальності «Бізнес-економіка» група Е БіЕКб-11 (керівник – Кононенко Ж.А., к.е.н., доцент) з доповіддю на тему «Упровадження тренінгових технологій в освітній процес вищої школи», а також прийняли участь 7 студентів та заслухані їх доповіді.

В секції № 7 «Проблеми та перспективи економіки і кібернетики» прийняли участь 23 студенти. На конференції заслухали 6 доповідачів з  представлених 11 тез доповідей на актуальні теми:

 1. Дослідження  ефективності функціонування інформаційних систем  підприємств в умовах тенденцій формування інформаційної економіки
 2. Аналіз факторів впливу на економічне відновлення та зростання в умовах тенденцій Індустрії 4.0
 3. Аналіз та прогнозування поведінки економічної системи в сучасних умовах модернізації економіки
 4. Дослідження методів управління  діяльністю економічного об’єкта в умовах інтеграційних змін
 5. Дослідження та моделювання діяльності економічного об’єкта в умовах формування процесів інформаційної економіки
 6. Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання агропродовольчого комплексу
 7. Особливості формування структури капіталу підприємства
 8. Фактори ефективності використання оборотних засобів підприємства
 9. Фактори формування конкурентоспроможності підприємства
 10. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
 11. Чинники прибутковості підприємства

          

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем є керівництво науково-дослідною роботою студентів, спрямованої на вдосконалення теоретичних та практичних аспектів економічного, аналітичного та управлінського напрямків.

На кафедрі активно функціонує науковий студентський гурток «Кібернетик – економіст – аналітик». На засіданнях студентських наукових об’єднань обговорюються результати досліджень, формується стратегія науково-дослідної роботи студентів. За результатами 2022 н.р. підготовлено та видано значну кількість тез доповідей.

 1. Валявський Я.Ф. Оптимізація виробничих витрат як фактор сталого  розвитку    суб’єкта господарювання / Я.Ф. Валявський  // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -159. (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 2. Галета І.С. Теоретичні аспекти формування стратегії інвестиційної діяльності підприємства / І.С. Галета // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -163. (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 3. Кучеренко А.С. Проблеми оцінки загроз економічній безпеці під час розробки стратегії розвитку / А.С. Кучеренко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -179. (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 4. Кириченко Н. М. Мотивація персоналу як елемент стратегічного розвитку підприємства / Н. М. Кириченко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -173. (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 5. Хижняк О. В., Перебийніс В.І. Управління ресурсами на підприємстві / Хижняк О. В., Перебийніс В.І. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.300-302. (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 6. Рогоза М.Є., С.В. Кузуб Проектний підхід обґрунтування розвитку регіонів України  на засадах технологічних змін  / М.Є. Рогоза, С.В. Кузуб // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -82. (Рогоза М.Є., д. е. н., професор – науковий керівник)
 7. Рогоза М.Є., О.А. Степаненко Проектний підхід у формуванні політики інноваційної активності економічного регіону  / М.Є. Рогоза, О.А. Степаненко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -214. (Рогоза М.Є., д. е. н., професор – науковий керівник)
 8. Кузуб С.В., М.Є.Рогоза, Функціонування інформаційного бізнесу  в умовах технологічних змін індусторії 4.0./ Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. – 320 с. – Текст укр., англ. мовами.. – Ч. 1. –С.274-276.- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027 (Рогоза М.Є., д. е. н., професор – науковий керівник)
 9. Кудря А.В.,  М.Є. Рогоза, Інформаційний бізнес в умовах тенденцій формування інформаційної економіки / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.11-13. (матеріали конференції)- http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027; (Рогоза М.Є., д. е. н., професор – науковий керівник)
 10. Степаненко О.А.,  М.Є. Рогоза, Процеси та технології впливу на якість підготовки фахівців в умовах турбулентності / Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної науко-вої студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.46-50. -(матеріали конференції) http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12027; (Рогоза М.Є., д. е. н., професор – науковий керівник)
 11. Кононенко Ж.А., А.В. Адаменко Значення ВВП в економіці України / Ж.А. Кононенко, А.В. Адаменко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -26. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 12. Кононенко Ж.А., О.Є. Білодід Діагностика виробничого потенціалу підприємства / Ж.А. Кононенко, О.Є. Білодід // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -54. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 13. Кононенко Ж.А., Н. Назаров, В.Р. Мочалін Математичне моделювання в економіці /  Ж.А. Кононенко, Н. Назаров, В.Р. Мочалін // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -69. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 14. Кононенко Ж., О. Любимов Практичне застосування табличного процесора  Excel у ведені бізнесу / Ж.А. Кононенко, О. Любимов // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -127. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 15. Кононенко Ж.А., Е.О. Наумов Розвиток криптовалют / Ж.А. Кононенко, Е.О. Наумов // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -130. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 16. Кононенко Ж.А., В.В. Тесленко Інноваційні технології у сфері  ресторанного бізнесу/ Ж.А. Кононенко, В.В. Тесленко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -136. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 17. Кононенко Ж., А. Черненко Використання електронних коштів / Ж.А. Кононенко, В.В. Тесленко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -136. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 18. Кононенко Ж.А., Ю.І. Сапун Перспективи впровадження інтелектуальних технологій у вищій освіті / Ж.А. Кононенко, Ю.І. Сапун // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -156. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 19. Кононенко Ж.А., Є.Ю. Гук Фінансові результати підприємства / Ж.А. Кононенко, Є.Ю. Гук // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -169. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 20. Кононенко Ж.А., І.М. Білодід Диверсифікація – як вектор розвитку підприємства / Ж.А. Кононенко, І.М. Білодід // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -175. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 21. Кононенко Ж.А., А.А. Пазій, С.С. Гришко Способиматеріально-технічних ресурсів підприємства оновлення  / Ж.А. Кононенко, А.А. Пазій, С.С. Гришко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -192. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 22. Кононенко Ж.А., Кохан Д.Б. Економічні явища як об’єкт економічного дослідження. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. С. 283-285(Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 23. Кононенко Ж.А., Антоненко В. Ю. Організаційно-правові форми функціонування підприємств. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1.С. 288-293. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 24. Кононенко Ж.А., Боруля Д. С. Управління персоналом. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1.С. 293-293. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 25. Кононенко Ж.А., Довгань А. М. Стан та наслідки глобалізації. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 1.С. 296-299. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 26. Миколенко І.Г., О.О. Ільєнков Стратегічне управління інноваціями / І.Г. Миколенко, О.О. Ільєнков // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -52. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 27.  Миколенко І.Г., А.Д. Огородніков Стратегічні засади формування та використання кадрового потенціалу аграрного виробництва / І.Г. Миколенко, А.Д. Огородніков // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -72. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 28.  Миколенко І.Г., М.С. Шевченко Місце нематеріальних активів в системі управління / І.Г. Миколенко, М.С. Шевченко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -96. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 29.  Миколенко І.Г., В.О. Назаренко Ризики ведення бізнесу в Україні в умовах воєнного часу / І.Г. Миколенко, В.О. Назаренко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -186. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 30. Кононенко Ж.А., І.Г. Миколенко, Б.А. Пазій Управління доходами підприємства / Ж.А. Кононенко, І.Г. Миколенко, Б.А. Пазій // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -66. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 31. Миколенко І.Г., Ж.А. Кононенко, Д.В. Чижиченко Фактори кризових явищ на підприємстві / І.Г. Миколенко, Ж.А. Кононенко, Д.В. Чижиченко // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -102. (Миколенко І.Г., д. е. н., доцент – науковий керівник)
 32. Кононенко Ж.А., Г.В. Карнаухова, Я.Ю. Задорожна Цифрові технології в готельному бізнесі / Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Я.Ю. Задорожна // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -119. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 33. Телятник І.І. Аналіз основних методів аналітики / Телятник І.І.// Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.276-278. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 34. Назаров Н. В., Синенко О.О. Алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів / Назаров Н. В., Синенко О.О. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.278-280. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 35. Максюта А. В. Алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів / Максюта А. В.// Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.280-283. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 36. Гупало А. О. Алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів / Гупало А. О.// Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.286-288. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 37. Демченко Б. К. Алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів / Демченко Б. К.// Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – Ч. 1. –С.299-300. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 38. Кострубяк І.О. Прогностична модель розвитку ринку поштових послуг / Кострубяк І.О.// ІІІ International Scientifik and Practical Conference «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE»: м. Львів, 12–14 червня 2022 р.). – Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Modern research in world science. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-12-14-iyunya-2022-goda-lvov-ukraina-arhiv/.С.1582-1589. (Кузьменко О.К., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 39. Карнаухова Г.В., І.О. Кошева Цифрові трансформації в економіці  / Г.В. Карнаухова, І.О. Кошева // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 17-18 листопада 2022 р.). – Полтава: ПУЕТ, 2022. – С. -133. (Карнаухова Г.В., ст. викладач – науковий керівник)
 40. Перебийніс В. І.,   Бабенко К. О. Формування виробничої програми суб’єктів господарювання.  Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління [Електронний ресурс]: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2022 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, Г.В. Карнаухової. Електронні текстові дані. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – С. 214 - 219.  (Перебийніс В.І., д. е. н., професор – науковий керівник)
 41. Кононенко Ж.А., Наумов Е.О. Цифровізація підприємницької діяльності. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в сучасних умовах господарювання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків, 24–25 листопада 2022 року / [редкол. : Н. М. Матвєєва, І. І. Килимник, О. П. Коюда]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С. 210-212. (282 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 42. Кононенко Ж.А., Кравченко О.А. Особливості ринкового механізму в сучасній економіці та значення маркетингу в ньому / Кононенко Ж.А., Панько А.Ю. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу»,  (м. Полтава 19-20 травня 2022 р.) / ред. колег. Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін. Полтава: ПІЕП, 2022. С. 159-161. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 43. Кононенко Ж.А., Панько А.Ю. Інформативне забезпечення проведення грошової оцінки землі / Кононенко Ж.А., Панько А.Ю. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу»,  (м. Полтава 19-20 травня 2022 р.) / ред. колег. Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін. Полтава: ПІЕП, 2022. С. 162-165. (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 44. Дерипаска А.А. Діловий етикет в підприємницькій діяльності. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, Полтава, 2022. с. 837-838 (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 45. Бабюр І.А. Витрaти підприємствa: ознаки та класифікація. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022.  С. 306-307 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 46. Борисенко В.В. Методи управління підприємством. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022.  С. 312-314 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 47. Бука А.Д. Формування стартового капiталу. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2022.  С. 317-318 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 48. Зімовець С.В. Основні риси сучасного управління підприємством. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава: ПІЕП, 2022.  С. 325-326 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 49. Северин С.В. Витрати у бізнесі. Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу: Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022.  С . 348-350 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 50. Семенова М.О. Економіка України: стан та перспективи розвитку.  Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 травня 2022 р. / Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ; ред. колег.: Н. Мякушко (голова), Р. Шаравара, Р. Басенко та ін.; відп. ред. Р. Басенко. Полтава : ПІЕП, 2022.  С. 350-354 (667 с.) (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)
 51. Адаменко А.В. Складові економіки природокористування. Актуальні питання сучасної економічної науки: збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 6 грудня 2022 р. Полтава: ПДАУ, 2022. С. 11-13 (230 с.). URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnyktez61222.pdf (Кононенко Ж.А., к. е. н., доцент – науковий керівник)

          

Положення про студентський науковий гурток Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

          

Для системної організації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі організовано науковий студентський гурток «Кібернетик – економіст – аналітик».  Під керівництвом викладачів кафедри результати проведених досліджень студентами доповідаються  наукових конференціях:

Д. Ю. Кубрак, магістр,  М. Є. Рогоза, д. е. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТА/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.80-82 -– Полтава : ПУЕТ, 2021./ (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf

Д. Ю. Кубрак, магістр,  М. Є. Рогоза, д. е. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ОБ’ЄКТА/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С.80-82 -– Полтава : ПУЕТ, 2021./ (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf

М. Д. Галько, магістр ОП Економічна кібернетика, спеціальності 051 Економіка М. Є. Рогоза, д. е. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ І МОДЕЛЕЙ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). – С17-20. -– Полтава : ПУЕТ, 2021./ (матеріали наукових конференції) - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11590; http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf

Рогоза М.Є.Кузьменко О.К., Кропивка О.Г., Інформаційна безпека підприємства: сутність, технологія забезпечення, методи оцінки та моделі/Соціально-економічний розвиток України: моделі, механізми, стратегії: монографія/ М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, К.Ю. Вергал, О.К Кузьменко, Ж.А. Кононенко, Г.В. Карнаухова, Г.А. Рыжкова, В.М. Чубай та ін.;  за наук. ред. д.е.н., проф. М.Є. Рогози– Полтава, ПУЕТ,2021. –   C.125-146; http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11429;

А. В. Васильченко, магістр М. Є. Рогоза, д. е. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» АКТУАРНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ ФІРМИ. - Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – с. 10-12.- http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;
Г. В. Карнаухова, ст. викладач; М. О. Недаєва, ст. викладач А. О. Андрусенко, магістр ОП Економічна кібернетика, спеціальності 051 Економіка Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – С.51_53.- http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Шаблій В. Є. Ринок медичних послуг Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року) / за заг. ред. М. Є. Рогози, О. К. Кузьменко. – Полтава : ПУЕТ, 2021.-151-153. - http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/11590/1/215-1971.pdf;

Рогоза М.Є., Кубрак Д.Ю., Особливості підходів моделювання процесів управління структурою капіталу економічного об’єкта/Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – С.163-167. -– Полтава : ПУЕТ, 2020. –  -режим доступу -http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/,; http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568

Рогоза М.Є., Горб М.О., Аналіз інформаційних потоків логістики та підходів формування  логістичних інформаційних систем/Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – С.87-93. -– Полтава : ПУЕТ, 2020. – . -режим доступу - http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf або сайт http://ek.puet.edu.ua/; http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

А. І. Балинський, магістр кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Є. М. Ємець, к. ф.-м. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.-С. 27-30. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568

О. Г. Кропивка, магістр спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економічна кібернетика» О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.-С.49-51. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

М. Недаєва, магістр кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- С. 65-69. - hhttp://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

І. В. Павліш, магістр Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C. 76-79/ -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568

І. В. Вітковська, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» Є. М. Ємець, к. ф.-м. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C. 121-122. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Є. Калініченко, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» СПЕЦИФІКА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- 122-125. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568

В. Я. Ключ, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. / Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.-125-128.- http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf; http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568

П. Коваль, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C/128-131/ http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Р. О. Кропивка, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.131-134/ -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

О. К. Кузьменко, к. е. н., доцент Ч. Онвубіко, аспірант Є. Ольховий, магістр Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C. 137-145. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

В. В. Покров, магістр Є. М. Ємець, професор, к. ф.-м. н. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ, ОТРИМАНИХ НЕЙРОМЕРЕЖНИМИ МЕТОДАМИ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.-C/152-157. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Я. Чекунов, магістр спеціальності 051 Економіка освітня програма «Економічна кібернетика» Є. М. Ємець, к. ф.-м. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЄКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.170-175. -http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

В. М. Балинська, магістр кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Є. М. Ємець, к. ф.-м. н., професор – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі» МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.176-178. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

Мохамед Даоу, магістр К. Ю. Вергал, к. е. н., доцент – науковий керівник Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ДЕМОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ КОМОРСЬКИХ ОСТРОВІВ./ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19–20 листопада 2020 року). – Полтава : ПУЕТ, 2021.- C.186-188. - http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10568;

          

24 – 26 квітня 2019 року на базі Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» відбувся II етап Всеукраїнської студентської зі спеціальності «Економічна кібернетика». Учасниками заключного етапу олімпіади стали 65 студентів 31 ЗВО України.Відповідно до умов проведення Олімпіади учасники виконали теоретичні та практичні конкурсні завдання, які передбачали перевірку теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців з дисциплін, що викладаються за програмою підготовки фахівців з економічної кібернетики. Нагородження переможців відбулося 26 квітня. ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі представляв студент 2 курсу спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» Губенко Артем. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки у розв’язку олімпіадних задань підтверджений відповідною грамотою. Вітаємо!!!

          

17-19 квітня 2019 р. в Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшла Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. Участь в Олімпіаді взяли 124 студенти з 44 ЗВО України. ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі представляли студенти напряму підготовки «Економіка» Аміна Золотоверх та Балюк Олег. Науковий керівник доцент кафедри «Економіка підприємства та економічної кібернетики» к.е.н. Олексенко Лілія Вікторівна. Висока професійна підготовка студентів та глибокий аналітичний підхід до розв’язання практичних завдань були відзначені відповідними сертифікатами і грамотами.

          

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОДІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

3-5 квітня 2019 року студентки 4 курсу спеціальності «Економіка підприємства» Ночовна Анжела і Аліна Ситник брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства», що проходила у «Придніпровській державній академії будівництва та архітектури»

Змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів з напряму підготовки «Економіка» складалось з тестування учасників і вирішення завдань з дисципліни «Економіка підприємства» за темами:

 • Підприємство як суб’єкт і об’єкт ринкових відносин.
 • Основні засоби.
 • Нематеріальні ресурси й активи.
 • Оборотні кошти.
 • Панування діяльності підприємства.
 • Виробнича потужність.
 • Персонал підприємства та продуктивність праці.
 • Мотивація праці та заробітна плата на підприємстві.
 • Витрати підприємства, собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності.
 • Трудові ресурси.
 • Собівартість продукції.
 • Рентабельність.

Рівень фахової підготовки був підтверджений відповідними сертифікатами

          

26 – 27  березня 2019 року у  Вищому навчальному закладі Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» проходила   XLII  Міжнародна наукова студентська конференція  Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» за підсумками науково дослідних робіт студентів за 2018 рік. Науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики та студенти спеціальності «Економіка» приймали участь у роботі  секції № 11 «ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ» (керівник: Кузьменко Олександра Костянтинівна, к. е. н. доцент.
секретар : Резинка Альона Григорівна, студентка Е 11і (ЕК).)

З вітальним словом виступив Рогоза Микола Єгорович,  заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі.

Почесними гостями були Шиян Дмитро Вікторович -  завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, доктор економічних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, професор та Єрмаков Олександр Юхимович  -  завідувач кафедри економіки праці га соціального розвитку Національного університету біоресурсів природокористування України, доктор економічних наук, професор

Було заслухано 12 цікавих  докладів, що висвітлювали  широке коло економічних питань таких як статистична оцінка рівня безробіття та дослідження рівня життя в Україні, розвитку територій і територіальних громад, аналізу стану та розвитку страхового ринку України, формування стратегії розвитку на підприємстві, інструменти та методи розвитку сучасної економіки  - застосування штучного інтелекту в системі прийняття управлінських рішень, моделювання оптимального асортименту продукції,  WEB – розробка як інструмент формування нового економічного простору України.

За результатами роботи секції було рекомендовано до нагородження дипломами:

За перше місце  -

 • Олишко Тетяна Анатоліївна, ЕП-31  (керівник – Гречка О. В., к. е. н.)
  за доповідь: Статистична оцінка рівня безробіття в Україні

За друге місце:

 • Резинка Альона Григорівна, ЕК-11і (керівник – Карнаухова Г. В., ст.викладач)
  WEB – розробка як інструмент формування нового економічного простору України
 • Щербина Катерина Романівна, Е ЕП-11і (керівник – Гречка О. В., к. е. н.)
  Дослідження рівня життя населення України

За третє місце

 • Ключ Владислав Ярославович  (керівник – Кузьменко О. К., к. е. н.)
  Штучний інтелект в системі прийняття управлінських рішень

Урочисте вручення дипломів відбулось 27 березня 2019 року на заключному пленарному засіданні. 

Вітаємо переможців!!!!

          

17 квітня 2018 року в ВНЗ Укоопспілки Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулась XLI Міжнародна наукова студентська конференціїя за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». В роботах секцій кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики -  № 14 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (науковий керівник к.е.н. доц. Вергал Ксенія Юріївна) прийняли участь 23 студенти та заслухані 9 доповідей) та секції № 4 «Інтенсифікація економічного розвитку підприємств регіону» (науковий керівник к.е.н, доц. Стефанюк Ольга Дмитрівна)   прийняли участь 18 студентів та заслухали 17 доповідей).

За секцією № 14 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (науковий керівник к.е.н. доц. Вергал Ксенія Юріївна) за результатами заслуханих доповідей були відзначені наступні студенти:

І місце Гордієнко Ярослав Вадимович Е Ек 51 М «Експертні оцінки методом нечітких множин» -науковий керівник Карнаухова Г.В.

ІІ місце Козодуб Владислав Сергійович Е ЕК 21ї Управління ризиками комерційного банку» -науковий керівник Вергал Ксенія Юріївна.

За секцією № 4 «Інтенсифікація економічного розвитку підприємств регіону» (науковий керівник к.е.н, доц. Стефанюк Ольга Дмитрівна)  

І місце  Мамченко Юлія Миколаївна, ЕП31 «Роль крипто валют у сучасних умовах розвитку інформаційної економіки» - науковий керівник Сергійчук Вікторія Олегівна.

ІІ місце Ночовна Анжела Вячеславівна «Основні напрямки підвищення ефективності діяльності ПрАТ Полтавське хлібоприймальне підприємство» - науковий керівник Стефанюк Ольга Дмитрівна.

ІІІ місце Верезомський Дмитро Ростиславович «Інформаційні технології та їх вплив на підвищенн ефективності бізнес-процесів - науковий керівник  Стефанюк Ольга Дмитрівна

ІІІ місце – Лусевич Марія Сергіїївна «Місце України в глобальних економічних рейтингах» – науковий керівник Іванова Валентина Василівна.

19 квітня на закритті конференції кращім доповідачам секційних засідань –були вручені дипломами.

          

В рамках співпраці між Україною та Польщею по розвитку економічних процесів та освіти на запрошення Foundation Institute for International Cooperation Development (24-26/1 Kazimierza Wielkiego Street Poznan, Poland) завідувач кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики, д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, академік Міжнародної академії биоенерготехнологій, керівник Полтавського регіонального відділення академії економічних наук Ураїни РогозаМикола Єгорович 24 жовтня 2017 року взяв участь

у V-му НАУКОВОМУ СИМПОЗІУМІ
«МІЖНАРОДНА СИНЕРГЕТИЧНАСПІВПРАЦЯ»,

на якому в дусі дружби, що  характеризує міжнародні відносини різних держав, було обговорено такі питання:

 • енергетична безпека та регіональний розвиток;
 • роль взаємного визнання академічних документів про освіту, еквівалентності наукових ступенів в контексті  зміцнення науково-економічного потенціалу.

Організатори:

 • Польско-українська парламентска група Сейму Республіки Польща
 • Фундація «Інститут развитку міжродного співробітництва» (Познань, Польша)
 • Науковий журнал «Европейське співробітництво» (Варшава, Польша)

Місце проведення: Колонний зал Сейму Республіки Польща (ul. Wiejska 4/6/8, Варшава) Warszawa, Польща)

На симпозіумі було представлено доповідь на тему:  «Реалії та и можливі  механізм и визнання в  в Україні документів про освіту та наукових  ступенів отриманих в іноземних навчальних закладах».

          

19 – 21 квітня 2016 у ПУЕТ відбулась XXXIХ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2015 рік «Актуальні  питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». В роботі секції ї №15 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (керівник секції Ємець Єлизавета Михайлівна, к. ф.-м. н., професор, секретар: Царьова Марина Олександрівна, ЕК-21.) кафедри економічної кібернетики, що проходила у 125 аудиторії приймали участь 21 студент-кібернетик ІІ-V курсів. Відкрив роботу секції Рамазанов Султан Курбанович, професор, доктор технічних наук, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік: МАІ, МАНЕБ, АЕНУ, ТАУ, АТНУ, професор кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі.

В процесі роботи секції були заслухані 15 доповідей.

За результатами заслуханих доповідей були відзначені наступні студенти, які одержали відповідні дипломи:

 • диплом І ступеня Царьова Марина Олександрівна, ЕК-21 (керівник – Карнаухова Г. В., ст. викладач)
 • диплом ІІ ступеня Базавлук Миколай Миколайович, ЕК-21 (керівник – Кононец Н. В., к. е. н., доцент)
 • диплом ІІІ ступеня Гордієнко Ярослав Вадимович, ЕК-12і (керівник – Ємець Є. М., к. ф.-м. н., професор)

З результатами роботи секції виступив Рогоза Микола Єгорович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, перший проректор Полтавського університету економіки і торгівлі.

          

21 – 22 квітня 2015 року відбулася ХХХVІІІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2014 рік «Актуальні  питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства). В роботі секції ї №18 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (наукові керівники – д.е.н., проф. Рогоза М.Є.,  к.фіз.- матем. н., проф. Ємець Є.М.) кафедри економічної кібернетики, що проходила  у 125 аудиторії приймали участь 21 студент. Були заслухані 9 доповідей.

За результатами заслуханих доповідей були відзначені наступні студенти, які одержали відповідні дипломи:

 • диплом І ступеня – Кононець Наталія Василівна (ЕК 51М.) «Інформаційні системи розробки електронних засобів навчання студентів аграрних коледжів»,   наук.керівник проф. д.е.н. Рогоза М.Є.
 • диплом ІІ ступеня Загривий Олександр Вікторович (ЕК 51М.) «Моделювання інформаційного середовища підприємства на основі теорії графів»,   наук.керівник доц. к.е.н. Кузьменко Олександра Костянтинівна
 • диплом ІІІ ступеня Порохня Олександр Сергійович  (ЕК 51М.) «Використання наближених методів в оптимізації діяльності фірми»,   наук. керівник,  к.фіз.- матем. н., проф. Ємець Єлизавета Михайлівна

          

16-17 квітня 2013 року відбулася ХХХVІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2012 рік Робота секції секції №19 «Прикладні проблеми сучасної економіки» (наукові керівники – д.е.н.,  проф. Рогоза М.Є.,  к.фіз.- матем. н., проф.Ємець Є.М.) кафедри економічної кібернетики проходила у 125 аудиторії.

На конференції були присутні  42 студента, з яких виступили 19. За результатами заслуханих доповідей були відзначені наступні студенти, які одержали відповідні дипломи:

 • диплом І ступеня - Чуб Андрій В’ячеславович (ЕК 51М)  наук.керівник доц., к. е.н., Кузьменко О.К.
 • диплом ІІ ступеня - Шевченко Станіслав Павлович  (ЕК-51М) наук.керівник доц., к.т.н. Крещенко Л.Ф.
 • диплом ІІІ ступеня - Антол Костянтин Миколайович (ЕК-51М) наук.керівник  проф., д.е.н. Рогоза М.Є.

          

Наукова робота студентів

На кафедрі під керівництвом досвідчених фахівців систематично ведеться студентська наукова робота. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1324 від 18.11.2011 року «Про проведення всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 н.р.» Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» затверджено базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності (напряму підготовки) «Економічна кібернетика».

Результати студентської наукової роботи доповідаються на щорічних науково-дослідних конференціях нашого ВНЗ та за його межами, зокрема: - Шоста науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства” березень 2009 року;

 • II  міжвузівська науково-практична студентська конференція „Формування механізмів управління якістю підвищення конкурентоспроможності підприємств» квітень 2009 року; - XXXII науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2008 рік, Полтава, ПУСКУ,  квітень 2009 року;
 • Сьома науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, Чернігів,  березень 2010 року; - XXXIII-XXXIV наукові студентські конференції ПУСКУ, секція економічної кібернетики “Прикладні проблеми сучасної економіки” квітень 2010 р., 2011 р.;
 • Молодь і економіка: сучасний стан і розвиток економічних досліджень: збірник наукових досліджень 2010-2011 навчального року.

          

10 квітня 2012 року у ПУЕТ відбулась XXXV наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2011 рік. Студенти кафедри приймали участь у роботі секції  № 19  Прикладні проблеми  сучасної економіки

КЕРІВНИК: Рогоза Микола Єгорович, д.е.н., проф.,

СЕКРЕТАР: Гнидюк Ірина, студентка групи ЕК-21

Комплексна оцінка ризику інвестора при виборі інвестиційних проектів
Божинський Євген Сергійович – ЕК-51м
(керівник – Роскладка А.А., к.ф.-м.н., доцент)

Планування стратегії дій підприємства в умовах ринкової конкуренції
Варченко Олена Сергіївна – ЕК-51м
(керівник –Роскладка О.В., к.ф.-м.н., доцент)

Використання динамічного програмування в задачах розподілу капіталовкладень
Гришко Євгеній Ігорович – ЕК-51м
(керівник –  Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доцент)

Статистичні методи оцінки платоспроможності клієнтів банку
Дем’яненко Оксана Сергіївна – ЕК-51м
(керівники – Лепа Р.М., д.е.н., професор,
Роскладка О.В., к.ф.-м.н., доцент)

Синегретичні методи дослідження економічних об’єктів як основа прийняття управлінських рішень
Дмитренко Юлія Володимирівна – ЕК-51м
(керівник – Негребецька Л.А., к.е.н., доцент)

Математичне моделювання у прогнозуванні збуту продукції підприємства
Ігнатієва Жанна Миколаївна – ЕК-51м
(керівники – Андрієнко В.М., д.е.н., професор,
Кузьменко О.К, асистент)

Планування діяльності підприємства в умовах конкуренції
Козелько Микола Миколайович – ЕК-51м
(керівники – Лепа Р.М., д.е.н., професор,
Ємець Є.М., к.ф-м.н., доцент)

Статистичний контроль фінансової діяльності банку на основі варіабельності процесів
Кузнєцов Роман Юрійович – ЕК-51м
(керівник – Роскладка А.А., к.ф.-м.н., доцент)

Економіко-математичне моделювання в рекламній діяльності
Курилко Марина Олександрівна – ЕК-51м
(керівники – Андрієнко В.М., д.е.н., професор
Негребецька Л.А., к.е.н., доцент)

Побудова системи оперативного управління підприємством в умовах динаміки змін економічного середовища
Лічман Марія Володимирівна – ЕК-51м
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

Логіко-інформаційні система управління якістю професійного розвитку фахівця
Луговий В’ячеслав Васильович – ЕК-51м
(керівник –Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

Розподілений підхід використання баз даних у плануванні діяльністю виробничого підприємства
Новиченко Євгеній Анатолійович – ЕК-51м
(керівник –Крещенко Л.Ф., к.т.н., доцент)

Дослідження ефективності управління економічною системою засобами імітаційного моделювання
Підлісна Марина Михайлівна – ЕК-51м
(керівник – Роскладка А.А., к.ф.-м.н., доцент)

Моделювання управління діяльністю відділу кредитування банку
Присяжний Сергій Юрійович – ЕК-51м
(керівники –  Лепа Р.М., д.е.н., професор,
Козир О.О., к.т.н., доцент)

Формування механізму інноваційного розвитку підприємства
Фешин Сергій Геннадійович – ЕК-51м
(керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)

Економіко-математичні методи і моделі в медіаплануванні
Хмура Анна Вікторівна – ЕК-51м
(керівник –  Негребецька Л.А., к.е.н., доцент)

Моделювання динаміки фінансово-економічних показників комерційного банку
Шондолі Ігор Михайлович – ЕК-51м
(керівники – Андрієнко В.М., д.е.н., професор,
Вергал К.Ю., к.е.н.,  доцент)

Переможці:

І місце 

Фешин Сергій Геннадійович – ЕК-51м (керівник – Рогоза М.Є., д.е.н., професор)
Тема доповіді :Формування механізму інноваційного розвитку підприємства

ІІ місце

 Луговий В’ячеслав Васильович – ЕК-51м (керівник –Рогоза М.Є., д.е.н., професор)
Тема доповіді : Логіко-інформаційні система управління якістю професійного розвитку фахівця

ІІІ місце

Хмура Анна Вікторівна – ЕК-51м(керівник –  Негребецька Л.А., к.е.н., доцент)
Тема доповіді : Економіко-математичні методи і моделі в медіаплануванні

          

Международна Олимпиада
«IT-Планета 2011»

Номінація „Цифровое творчество”

В конкурсі «Дизайн во имя бизнеса» прийме участь студент групи ЕК-21 Супрун Максим Сергійович.

          

План роботи наукового студентського гуртка «Кібернетик – економіст – аналітик»
кафедри економічної кібернетики на 2011-2012 н.р.

Вид наукової діяльності

Керівник наукового студентського гуртка (виконавці)

Проблеми моделювання, аналізу та інформаційного забезпечення в управлінні соціально-економічними системами

д.е.н., проф., академік АЕНУ Рогоза М.Є.

Участь у конкурсі на кращу студентську роботу

Всі викладачі кафедри

Участь у міжвузівській науково-методичній конференцій (березень 2012 р.)

Рогоза М.Є., Роскладка А.А., Ємець Є.М.

Участь у XXXV студентській науковій конференції ПУЕТ

Роскладка О.В., Козир О.О., Негребецька Л.А.

Участь у щорічній науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів УКООПСПІЛКИ

Рогоза М.Є., Роскладка О.В., Кузьменко О.К.

Участь у проведенні тижня «Економічної кібернетики»:
- проведення олімпіади з економічної кібернетики серед студентів спеціальності в рамках проведення тижня економічної кібернетики;
- проведення дня відкритих дверей спеціальності «Економічна кібернетика» та програм професійного спрямування;
- студентська наукова конференція «Сучасні проблеми економічної кібернетики» в рамках проведення тижня економічної кібернетики.

Всі викладачі кафедри

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики

Всі викладачі кафедри

Міжнародна Олімпіада «IT-Планета 2011»

Ємець Є.М.

Участь у конкурсі на кращу дипломну та магістерську роботу

Керівники дипломних та магістерських робіт

          

Студенти спеціальності "Економічна кібернетика" постійно беруть участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу та доповідають про свої досягнення на студентських наукових конференціях.

У II Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформатика та системні науки», яка відбулася 17-19 березня 2011 р., прийняли участь студенти з доповідями:

 1. Заєць О.С. Моделювання процесів прийняття рішень з управління розвитком підприємства
 2. Сук Т.Г. Аналіз процесів прийняття рішень на підприємстві
 3. Ілляшенко С.О. Оптимізація маркетингових комунікацій на підприємстві
 4. Крутько І.В. Системний аналіз діяльності фірми

7 квітня 2011 року у ПУЕТ відбулась XXXІV наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2010 рік. Студенти кафедри приймали участь у роботі секції  № 19  Прикладні проблеми  сучасної економіки

 1. Економетричні моделі маркетингових рішень
  Галушка Олександр Анатолійович, ЕК-51м
  (керівники – Лепа Р.М, д.е.н., проф.,
   Негребецька Л.А., к.е.н., доц.)
 2. Моделі і методи управління соціальними процесами на підприємстві
  Герасименко Микола Віталійович, ЕК-51м
  (керівники – Лепа Р.М, д.е.н., проф.,
  Вергал К.Ю., к.е.н., ст. викл.)
 3. Моделювання процесів маркетингових досліджень на підприємстві
  Доброхліб Олександр Владиславович, ЕК-51м
  (керівники – Андрієнко В.М., д.е.н., проф.,
  Негребецька Л.А., к.е.н., доц.)
 4. Підсистема оперативного аналізу даних в інформаційній системі діяльності маркетингового відділу підприємства з використанням OLAP технології
  Житченко Ігор Юрійович, ЕК-51м
  (керівник – Крещенко Л.Ф., к.т.н., доц.)
 5. OLAP-технологія як базова концепція системи багатовимірного експрес-аналізу даних та проблеми її реалізації у розподілених середовищах на прикладі діяльності виробничого підприємства
  Жуков Олександр Володимирович, ЕК-51м
  (керівники – Андрієнко В.М., д.е.н., проф.,
  Крещенко Л.Ф., к.т.н., доц.)
 6. Розробка моделі оцінки ризику при видачі кредиту підприємцю фізичній особі
  Коваленко Юрій Іванович, ЕК-51м
  (керівник – Козир О.О., к.т.н., доц.)

 1. Дослідження впливу факторів на діяльність торговельного підприємства
  Родич Артем Ігорович, ЕК-51м
  (керівник – Негребецька Л.А., к.е.н., доц.)
 2. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в організації
  Черняк Євген Романович, ЕК-51м
  (керівники – Лепа Р.М., д.е.н., проф.,
  Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.) 
 3. Удосконалення комп’ютерних інформаційних систем АТ «Дельта Банк»
  Луговий Сергій Олександрович, ЕК-52м
  (керівник – Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.)
 4. Моделі планування господарської діяльності торговельного підприємства
  Гаража Микола Миколайович, ЕК-52с
  (керівник – Негребецька Л.А., к.е.н., доц.)
 5. Оптимізація прийняття рішень при розміщенні резерву внесків страхової компанії
  Гринишак Андрій Михайлович, ЕК-52с
  (керівник – Роскладка О.В., к.ф.-м.н., доц.)
 6. Управління розвитком підприємства: моделювання процесів прийняття рішень
  Заєць Олексій Сергійович, ЕК-52с
  (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., ст. викл.,
  Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.) 
 7.  Маркетингові комунікації на підприємстві, їх оптимізація
  Ілляшенко Сергій Олексійович, ЕК-52с
  (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., ст. викл.,
  Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.) 
 8. Моделювання ефективної рекламної політики підприємства
  Кайданович Олександр Романович, ЕК-52с
  (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., ст. викл.)
 9. Інтерполяційні методи прогнозування соціально-економічних процесів на підприємстві
  Кацай Сергій Олександрович, ЕК-52с
  (керівник – Роскладка А.А., к.ф.-м.н., доц.)
 10. Аналіз діяльності фірми
  Крутько Ірина Василівна, ЕК-52с
  (керівник – Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.)

 1. Актуарний підхід до оцінки результатів перестрахування
  Майборода Владислав Юрійович, ЕК-52с
  (керівник – Роскладка О.В., к.ф.-м.н., доц.)
 2. Багатовимірне представлення даних та сховища даних як інструмент перспективного планування діяльністю торгівельного підприємства
  Мілько Владислав Олександрович, ЕК-52с
  (керівник – Крещенко Л.Ф., к.т.н., доц.)
 3. Економіко-математичне моделювання управління витратами підприємства
  Скворцов Олександр Вікторович, ЕК-52с
  (керівник – Вергал К.Ю., к.е.н., ст. викл.)
 4. Процеси прийняття рішень в фірмі, їх аналіз та покращення
  Сук Тетяна Григорівна, ЕК-52с
  (керівник – Ємець Є.М., к.ф.-м.н., доц.)
 5. Інформаційна система роботи туристичної фірми
  Стрібний А.О., ЕК-31
  (керівник – Козир О.О., к.т.н., доц.)
 6. Інформаційна система замовлень товарів із супермаркету
  Пащенко Б.С., ЕК-31
  (керівник – Козир О.О., к.т.н., доц.)
 7. Основні напрямки та підходи синергетики та нелінійної динаміки
  Фешин Сергій Геннадійович, ЕК-42
  (керівник – Кузьменко О.К., асистент)
 8. Застосування синергетичних методів в економіці
  Луговий В’ячеслав Васильович, ЕК-42
  (керівник – Кузьменко О.К., асистент)

Переможці:

І місце 
Луговий Сергій Олександрович, ЕК-51м.
Тема доповіді Удосконалення комп’ютерної інформаційної системи АТ “Дельта-Банк”, науковий керівник к.ф.-м.н, доц. Ємець Є.М.

ІІ місце
Черняк Євген Романович, ЕК-51м
Тема доповіді Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в організації, науковий керівник к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.,

 ІІІ місце
Луговий В’ячеслав Васильович, ЕК-42
Тема доповіді Застосування синергетичних методів в економіці, науковий керівник ас. Кузьменко О.К

На кафедрі систематично ведеться студентська наукова робота під керівництвом досвідчених фахівців провідних дисциплін, результати якої доповідаються на щорічних науково-дослідних конференціях нашого ВНЗ та за його межами, зокрема:

 • Шоста науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства” березень 2009 року;
 • II  міжвузівська науково-практична студентська конференція „Формування механізмів управління якістю підвищення конкурентоспроможності підприємств» квітень 2009 року;
 • XXXII науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2008 рік, Полтава, ПУСКУ,  квітень 2009 року;
 • Сьома науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, Чернігів,  березень 2010 року;
 • XXXIII наукової студентської конференції ПУСКУ, секція економічної кібернетики “Прикладні проблеми сучасної економіки” квітень 2010 року.

 

Підготовлені статті у збірник наукових робіт магістрів вищого навчального закладу УКООПСПІЛКИ Полтавського університету економіки і торгівлі  2010-2011 н.р.

 • Процесно-орієнтований підхід до управління інноваційною діяльністю ВНЗ

І .І. Шанько, магістр, «Економічна кібернетика»
Р. М. Лепа, д.е.н., професор – науковий керівник

 • Аналіз сегментації клієнтів медіа-компанії

А.В.Шокало, магістр, «Економічна кібернетика»
О. В. Роскладка, к.ф.-м.н, доцент – науковий керівник

 • Підвищення ефективності масової розсилки інформації клієнтам

А.П. Рябченко, магістр, «Економічна кібернетика»
О. В. Роскладка, к.ф.-м.н, доцент – науковий керівник

 • Моделювання процесу консолідації даних та аналіз бізнес-даних підприємства

Ю.П. Медяник, магістр, «Економічна кібернетика»
О. В. Роскладка, к.ф.-м.н, доцент – науковий керівник

 • Економіко-математичне моделювання діяльності малих підприємств за допомогою динамічної виробничої функції

Ю. В. Думенко, магістр, “Економічна кібернетика”
Л.А. Негребецька, канд. екон. наук, доцент – науковий керівник

 • Прогнозування та стимулювання продажу товарів в оптовій компанії

В. М. Ярмак, магістр, “Економічна кібернетика”
О. В. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент – науковий керівник

 • Дослідження методів управління діяльністю організації в умовах адаптації до змін в економічному середовищі

А. А. Кравченко, магістр, «Економічна кібернетика»
А. А. Роскладка, к.ф.-м.н, доцент – науковий керівник

 • Реінжиніринг бізнес-процесів кафедри вищого навчального закладу

С. Ю. Карнаух, магістр, «Економічна кібернетика»
А. А. Роскладка, к.ф.-м.н, доцент – науковий керівник

 • Математичні моделі менеджменту ВНЗ в умовах невизначеності

І. М. Гончарова, магістр, “Економічна кібернетика”
А. А. Роскладка, канд. фіз.-мат. наук, доцент – науковий керівник

 • Аспекти удосконалення інформаційної системи банку

С.О. Луговий, магістр, «Економічна кібернетика»
Є.М. Ємець, к.ф.-м.н., доцент – науковий керівник

 • Інноваційна діяльність підприємства

А.О. Гога, магістр, “Економічна кібернетика”
Є.М. Ємець, канд. фіз.-мат. наук, доцент – науковий керівник

 • Аналітичне планування діяльності ТОВ “ФОБОС ЛТД”

І. А. Турська, магістр, “Економічна кібернетика”
Є. М. Ємець, канд. фіз.-матем. наук, доцент – науковий керівник.

 • Бізнес-моделювання діяльності підприємства

С.М. Гальченко магістр, “Економічна кібернетика”
О.О. Козир, к.т.н., доцент – науковий керівник