кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Студентський Науковий Вісник з Економічної Кібернетики

           

 1. Комплексна оцінка ризику інвестора при виборі інвестиційних проектів

Божинський Є.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Планування стратегії дій підприємства в умовах ринкової конкуренції

Варченко О.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Використання динамічного програмування для вирішення проблеми розподілу капіталовкладень

Гришко Є.І.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Ємець Є.М.)

 1. Статистичні методи оцінки платоспроможності клієнтів банку

Дем’яненко О.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Розробка інтелектуальної системи зі зворотним ланцюжком міркувань

Кириченко Ю.С.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка О.В.)

 1. Синергетика в економіці та принципи синергетичного управління

Дмитренко Ю.В.
(керівник – к.е.н., доцент, Негребецька Л.А.)

 1. Методи математичного моделювання у прогнозуванні збуту продукції підприємства

Ігнатієва Ж.М.
(керівник – асистент Кузьменко О.К.)

 1. Планування діяльності підприємства в умовах конкуренції

Козелько М.М.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Ємець Є.М.)

 1. Статистичний аналіз трудових ресурсів банку на основі варіабельності процесів

Р. Ю. Кузнецов
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Аналіз методів оцінки ефективності рекламної діяльності фірми

Курилко М.О.
(керівник – доц., к.е.н. Негребецька Л.А.)

 1. Роль оперативного управління в умовах мінливості зовнішнього середовища господарювання

Лічман М.В.
(керівник – д.е.н., професор, Рогоза М.Є.)

 1. Управління якістю підготовки фахівців на базі логіко – інформаційної системи

Луговий В.В.
(керівник – д.е.н., професор, Рогоза М.Є.)

 1. Дослідження ефективності управління процесами ВНЗ засобами імітаційного моделювання

Підлісна М.М.
(керівник – к.ф.-м.н., доцент, Роскладка А.А.)

 1. Моделювання діяльності кредитного відділу банку

Присяжний С.Ю.
(керівник – к.т.н., доцент, Козир О.О.)

 1. Використання математичних та економічних аспектів у медіа плануванні

Хмура А.В.
(керівник – доц., к.е.н. Негребецька Л.А.)

 1. Теоретичні аспекти діяльності банківських установ в Україні

Шондолі І. М.
(керівник – к.е.н., доцент Вергал К.Ю.)

 1. Рекламна діяльність комерційного банку

Ялов І. Г.
(керівник – к.т.н., доцент, Козир О.О.)