кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

19 грудня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов третій науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Шлях УОРИКА: трансформації у Англійському дослідному університеті (доповідач: к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Кузьменко Олександра Костянтинівна; зміст доповіді див.Презентація 1, або слухай).

2. Стійкість в УОРИК: зразковий приклад (доповідач: к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту Лисенко Марія Олексіївна; зміст доповіді див. Презентація 2, або слухай).

Виступи доповідачів викликали жваве обговорення, в яких взяли участь:

  • Карпенко Н.В., завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор;
  • Карпенко О.В., проректор з наукової роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку;
  • Ляшенко В.І., д.е.н., професор;
  • Рогоза Микола Єгорович, перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор;
  • Шуканов П.В, к. геогр. н., доцент;
  • Стрельніков В.Ю., завідувач кафедри педагогіки, культурології та історії, д. пед. н., професор
  • Охріменко Сергій Володимирович – підприємець, Україна;
  • Петренко Ю. – бізнес-тренер, науковий співробітник ІЕП НАН України.   

У заході взяли участь 26 учасника – науковці ПУЕТ, аспіранти й студенти; 6 учасника – науковці ти аспіранти  ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея