кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

20 лютого 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов VII науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Ривок ЧАЛМЕРСА: підприємницька автономія в університетській системі Швеції. Технічний університет ЧАЛМЕРСА: підприємництво на практиці (доповідач: к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки Шаповалов Віталій Олегович).

2. Модернізація як повернення до загальновідомого (д.е.н., професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Скляр Георгій Павлович, зміст доповіді див. Презентація).

Виступи доповідачів викликали жваве обговорення, в яких взяли участь:

  • Рогоза М.Є., перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор;
  • Карпенко О.В., проректор з наукової роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку;
  • Ляшенко В.І., д.е.н., професор;
  • Охріменко С.В. – підприємець, Україна;
  • Перебийніс В.І., завідувач кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор;
  • Маца К.О., заслужений працівник освіти України, к.ф.н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу;
  • Божко В.І., ст. викладач кафедри економічної кібернетики, начальник відділу розвитку та інновацій. 

У заході взяли участь 19 учасників – науковці ПУЕТ, аспіранти та студенти; 3 – науковці ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея