кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

21 листопада 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі розпочав роботу постійно діючий науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ».

Мета науково-методологічного семінару «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ»  - обговорення проблем та концепції стратегії розвитку економіки України.

Цикл цьогорічних семінарів присвячені проблемам взаємодії науки та вищої освіти.

На першому науковому семінарі обговорювались питання стану та існуючих проблем модернізації у світі та Китаї. Саме цю тему розкрив у своїй доповіді академік НАН України, доктор економічних наук, професор Інституту економіки промисловості НАН України Ляшенко Вячеслав Іванович.

Ляшенко В.І. у своїй доповіді: наголосив, що результати дослідження стосуються як деградації статусу розвинутих держав, так і можливого підйому статусу держав, що розвиваються, та такою стратегій і шляхів досягнення модернізації у Китаї та інших державах; окреслив виклики сучасної модернізації, охарактеризувавши при цьому її цільові функції; пояснив сутність цивілізації, враховуючи етапи розвитку науки та техніки, тобто історія людської цивілізації являє собою історія інновацій. Таким чином, сутність модернізації у світі полягає в змінах в передових галузях знань і змаганні на міжнародній арені, у безперервному переході історичного значення - від традиційної цивілізації до цивілізації нового типу, в покроковому русі (поступальній ході) від однієї епохи до іншої. Охарактеризував шість основних теорій модернізації. У кінці вступної частини  доповіді розповів про відповідь Китаю на виклик сучасній модернізації.

Наступною частиною доповіді була характеристика першої глави книги «Модернизация в мире и Китае», у які автор пропонує перевірити та доводить гіпотезу про типи спільнот людей, що живуть в долині найдовшої річки Янцзи, яку уявляє як модель історичних епох людської цивілізації.

У рамках модернізації у світі, автор доповіді запропонував проект «Концепція взаємодії Полтавського університету економіки і торгівлі з Інститутом економіки промисловості НАН України».

Виступ доповідача викликав жваве обговорення, в якому, зокрема, взяли участь:

  • Перебийніс Василь Іванович, завідувач кафедрою бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності,доктор економічних наук, професор;
  • Рамазанов Султанахмед Курбанович, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики,
  • Шуканов Павло Васильович, кандидат географічних наук, доцент
  • Стрельніков Віктор Юрійович, завідувач кафедрою педагогіки, культурології та історії, доктор педагогічних наук, професор;
  • Горячов Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент та інші.

У заході взяли участь близько 22 учасників – науковці ПУЕТ, аспіранти та студенти.

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея