кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

27 березня 2015 рокув Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов VІІІ науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Гарвардський університет. Корні комерціалізації (доповідач: студентка 4 курсу напряму підготовки «Економічна кібернетика» Жданова Аліна Валеріївна, зміст доповіді див. Презентація 1 або Виступ).

2. Бренд – містер лідер (доповідач: Володимир Воронов – Міжнародне бренінгове агентство Володимира Воронова, зміст доповіді див. Презентація 2 або Виступ).

3. Університет МАКЕРЕРЕ (доповідач: к.т.н., доцент кафедра Товарознавства непродовольчих товарів Губа Людмила Миколаївна, зміст доповіді див. Презентація 3 або Виступ).

4. Соціальна модернізація (доповідач: к.іст.н., доцент кафедри філософії і політології Верезомська Світлана Жоржівна, зміст доповіді див. Презентація 4 або Виступ).

  • Рогоза М.Є., перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор;
  • Перебийніс В.І., завідувач кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор;
  • Скляр Г.П., завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, д.е.н., професор;
  • Маца К.О., заслужений працівник освіти України, к.ф.н., доцент;
  • Ляшенко В.І., д.е.н., професор;
  • Охріменко С.В. – підприємець, Україна;
  • Іванікова М.М., ст. викладач кафедри маркетингу.

У заході взяли участь 20 учасників – науковці ПУЕТ, аспіранти й студенти; 2 – науковці ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея