кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

03 грудня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов другий науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Підприємницькі університети: відповідь освіти на виклики часу (доповідач: Ляшенко Вячеслав Іванович  – академік НАН України, доктор економічних наук, професор Інституту економіки промисловості НАН України, зміст доповіді див. Презентація 1, або слухай).

2. Взаємозв’язок  між людською цивілізацією та модернізацією (доповідач: Шуканов Павло Васильович, кандидат географічних наук, доцент, зміст доповіді див. Презентація 2, або слухай).

Виступи доповідачів викликали жваве обговорення, в яких взяли участь:

  • Івченко Євген Ігорович, директор навчально-наукового інформаційного центру, доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат технічних наук;  
  • Кожушко Григорій Мефодійович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, завідувач науково-технічного центру ПУЕТ, голова технічного комітету зі стандартизації Держспоживстандарту України ТК 137 «Лампи та відповідне освітлення», директор ТОВ «Український НДІ джерел світла», віце-президент Національного комітету освітлення України, академік Академії наук вищої освіти України, член редакційної ради журналів «Світлолюкс», «Світлотехніка та електроенергетика», Наукового віснику ПУЕТ (технічні науки);
  • Кузьменко Ніна Володимирівна, генеральний директор, радник голови Українського фонду підтримки підприємництва;
  • Перебийніс Василь Іванович, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор;
  • Рогоза Микола Єгорович, перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор;
  • Шкурупій Ольга Всеволодівна, завідувач кафедри міжнародна економіка, доктор економічних наук, професор;
  • Охріменко Сергій Володимирович – підприємець, Україна;
  • Ейлазян Е.Г. – бізнес-тренер, кандидат хімічний наук ІЕП НАН України;
  • Воловодова О.А., кандидат соціологічних наук, ІЕП НАН України.   

У заході взяли участь 34 учасника – науковці ПУЕТ, аспіранти й студенти; 6 учасника – науковці ти аспіранти  ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,  кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея