кафедра економічної кібернетики

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Інформація для абітурієнтів
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Студентське життя
Olympiada
НДР
Наукова робота студентів
Конференції
Науково-методологічні семінари
Студентський науковий вісник з Економічної кібернетики
Наші випускники
Контакти

Інформація про семінар

6 лютого 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов VI науково-методичний семінар «НАУКА ТА ВИЩА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ». Семінар проходив у режимі on-line з Інститутом економіки промисловості НАН України. На семінарі обговорювались наступні питання:

1. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг (доповідач: к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Чайка Інна Петрівна, зміст доповіді див. Презентація 1).

2. Оцінка передумов сучасної модернізації міст промислового регіону (доповідач: к.е.н. Котов Євген Валерійович, зміст доповіді див. Презентація 2).

3. СТРАТКЛАЙДА: організаційне закріплення корисного навчання у Шотландії. СТРАТКЛАЙД: стійкі зміни в університеті (доповідач: к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Тужилкіна Оксана Володимирівна, зміст доповіді див. Презентація 3).

Виступи доповідачів викликали жваве обговорення, в яких взяли участь:

  • Рогоза М.Є., перший проректор, завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор;
  • Карпенко О.В., проректор з наукової роботи, професор кафедри бухгалтерського обліку;
  • Костишина Тетяна Адамівна, декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор;
  • Ляшенко В.І., д.е.н., професор;
  • Іванікова М.М., ст. викладач кафедри маркетингу;
  • Охріменко С.В. – підприємець, Україна;
  • Перебийніс В.І., завідувач кафедри бізнес-адміністрування та зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор.

У заході взяли участь 22 учасника – науковці ПУЕТ, аспіранти й студенти; 6 – науковці та аспіранти  ІЕП НАН України. 

Організатори: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кафедра економічної кібернетики ПУЕТ, Інститут економіки промисловості НАН України.

Фотогалерея