кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес-економіка

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економетрика

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка промислового підприємства

Економіка територій і територіальних громад

Планування та контроль на підприємстві

Конкурентоспроможність підприємства

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Управління проектами

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтелектуальний бізнес

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Планування та контроль на підприємстві

Прикладна статистика

Прогнозування соціально-економічних процесів

Управління проектами

Управління проектною командою

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073б8 "Менеджмент" Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Управління інформаційними ресурсами підприємства

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка менеджменту

Моделювання інноваційних процесів

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки

Системний аналіз

Статистика

Статистика і прикладна статистика

Сучасні інформаційні методи та методики в маркетингу

Теорія економічного аналізу

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Управління проєктами (інформаційна підтримка в сфері публічних закупівель)

Управління ризиками в маркетингу

          

Архів