кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Cучасні інформаційні та комунікаційні технології

Бази даних та сховища даних

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Економічна безпека

Інформаційні системи та технології в галузях економіки

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Об'єктно-орієнтоване програмування

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Прогнозування соціально-економічних процесів

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Управління проектами інформатизації

Системи прийняття рішень

Бізнес аналітика: аналіз та обробка великих даних

Моделювання бізнес-процесів

Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Ділова іноземна мова

Лідерство і керівництво

Економічне управління підприємством

Інформаційний менеджмент

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Моделювання системних характеристик в економіці

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Іноземна мова

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика II

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Вступ до програмування: Алгоритмізація

Об'єктно-орієнтоване програмування

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Статистика і прикладна статистика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Іноземна мова

Бізнес-аналіз діяльності підприємства

Глобальне бізнес-середовище

Економічна безпека

Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Основи економіки та діагностики економіки

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Планування і контроль

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Системи обробки економічної інформації

Статистика і прикладна статистика

Управління проектами інформатизації

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка територій і територіальних громад

Планування та контроль на підприємстві

Прогнозування соціально-економічних процесів

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Економічне управління підприємством

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Лідерство і керівництво

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Управління проектами

Управління проектною командою

Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Прогнозування соціально-економічних процесів

Ділова іноземна мова

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 073б8 "Менеджмент" Освітня програма "Менеджмент інформаційних ресурсів"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Основи лідерства

Історія та культура України

Практична психологія

Вища та прикладна математика

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Вступ до програмування. Алгоритмізація

Економіка менеджменту

Економічна безпека

Економічна безпека підприємства

Моделювання та прогнозування в менеджменті

Об'єктно-орієнтоване програмування

Організаційна поведінка

Основи менеджменту

Проектне навчання «Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу»

Управління проектами інформатизації

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Управлінська діагностика та системний аналіз діяльності підприємства

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн»

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

          

Архів