кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Економічна безпека підприємства

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Логістичний менеджмент

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Стратегічне планування розвитку територій і громад

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

          

Початковий рівень (молодший бакалавр)

Вступ до програмування: Алгоритмізація (С++)

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Основи економіки та діагностики економіки (поглиблений рівень)

Проектне навчання "Інформаційно-аналітична діагностика бізнесу"

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Бізнес-економіка"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес аналітика: обробка та аналіз великих даних

Основи бізнес-аналітики та візуалізація даних

Планування та контроль на підприємстві

Проектне навчання «Формування інформаційного забезпечення ресурсовикористання»

Атестаційний екзамен для здобувачів вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бізнес-економіка

Глобальне бізнес середовище

Ціноутворення

Економетрика

Економіка підприємств торгівлі

Економіка і організація агропромислових формувань

Економіка промислового підприємства

Економіка територій і територіальних громад

Планування та контроль на підприємстві

Конкурентоспроможність підприємства

Математичні методи і моделі ринкової економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва та управління бізнес-процесами

Проектне навчання «Формування інформаційної системи управління ресурсами»

Управління проектами

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Інтелектуальний бізнес

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Інформаційний менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Логістичний менеджмент

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Планування та контроль на підприємстві

Прикладна статистика

Стратегічне планування розвитку територій і громад

Управління проектами

Управління проектною командою

Курсова робота зі спеціальності

Переддипломна практика

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 051 "Економіка" ступеня вищої освіти Доктор філософії

Економічне управління підприємством

Навчально-методичне забезпечення для інших спеціальностей

          

Біоінформатика

Економіка торгівлі

Бази даних та інформаційні системи

Web-програмування та Web-дизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Економетрика

Економіка бізнесу

Економіка менеджменту

Економіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Логістичний менеджмент