кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

          

Зустріч із стейкхолдерами ОП «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика»

24 травня 2024 року на кафедрі «Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем» в рамках події «Марафон з якості в ПУЕТ: День партнерства в ПУЕТ»  відбулась зустріч з стейкхолдерами спеціальності 051 «Економіка» освітніх ОП «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика» на якій підвели підсумки та обговорили подальшу спільну роботу.  День Партнерства – це унікальна можливість  для покращення якості освітніх програм , що забезпечує формування компетентностей, які потрібні фахівцям для ефективної роботи, що повністю відповідають сучасним вимогам ринку праці.

          

Шановні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти, випускники, потенційні роботодавці)!

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі проводить анонімне опитування щодо якості освітніх програм «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти!

Анкети для опитування

Опитування здобувачів вищої освіти за 2 семестр 2023-2024 н.р.

ОП Бізнес-економіка 
https://forms.gle/rCRgW6FjgSbfkacYA

ОП Економіка підприємства
https://forms.gle/6LM9dF7xEmd3VoiL6

ОП Економічна кібернетика
https://forms.gle/rz9R7F1F4dgko5pRA

Опитування випускників

ОП Бізнес-економіка
https://forms.gle/vv8ux8CuXRTCuKeH6

ОП Економіка підприємства
https://forms.gle/RoqNktTMZqcBiZZn6

ОП Економічна кібернетика
https://forms.gle/HmvgqbzTQLsqcaMP6

Опитування роботодавців

ОП Економіка підприємства
https://forms.gle/brqcknGL3ZprePVm9

ОП "Економічна кібернетика"
https://forms.gle/t159dehwYssHojDv7

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2023-2024 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Полтавського університету економіки і торгівлі. Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА», «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У І СЕМЕСТРІ 2023-2024 н.р.

          

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми спеціальності  051 «Економіка» в Полтавському університеті економіки і торгівлі #ПУЕТ

Шановні  здобувачів вищої освіти спеціальності "Економіка".  Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і проводить анкетування здобувачів вищої освіти  з метою проведення моніторингу якості освітніх програм за 1 семестр 2023-2024 навчального року. Викладачам кафедри важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Дякуємо за співпрацю!

АНКЕТА для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми спеціальності  051 «Економіка» в Полтавському університеті економіки і торгівлі #ПУЕТ

https://forms.gle/jNpyGnwAdh2LspE9A

          

Результати обговорення освітніх програм

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» Першого рівня вищої освіти

Проєкт ОПП «Бізнес-економіка»

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Період громадського обговорення освітньої програми

 • з 23 листопада 2023 р. по 24 грудня 2023 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» Другого рівня вищої освіти

Проєкт ОПП «Економіка підприємства»

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів

Період громадського обговорення освітньої програми

 • з 23 листопада 2023 р. по 24 грудня 2023 р.

          

Обговорення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» в Полтавському університеті економіки і торгівлі #ПУЕТ

Шановні  стейкголдери: студенти спеціальності "Економіка", випускники, викладачі, фахівці-практики!  Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі запрошує Вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Економіка" за рівнями здобуття освіти бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надає нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з економіки. Уважно прочитайте запитання та запропонуйте варіанти відповідей, які найбільше збігаються з Вашою думкою. Отримані результати будуть використані  для покращення якості освітнього процесу. Дякуємо за співпрацю!

Бакалавр

Магістр

          

Розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі щодо громадського обговорення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка»

28 листопада 2023 року згідно наказу  № 194-Н від 13 жовтня 2023 року, .в змішаному форматі  відбулось розширене засідання кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі за участю робочої  групи та стейкголдерів на освітніх рівнях  бакалавра та магістра за освітньо-професійними програмами (ОПП) спеціальності «Економіка» для набору 2024 року щодо змін, що пропонуються до внесення в ОПП та окремих освітніх компонентів

Викладачі кафедри :завідувач кафедри , д.е.н., проф. Микола Рогоза,  зам. завідувача  к.е.н., доцент Жанна Кононенко; д.е.н., доцент Інна Миколекно; д.п.н., доцент Наталія Кононец, ст. викладач Ганна Карнаухова;, гарант освітньої програми д.е.н. проф.  Василь Перебийніс , здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», роботодавці: начальник виробництва «Ді-стар» Євген Ясько,  начальник відділу продаж «ФОП Чепуренко І.С.» Наталія Мачуліна,  представник КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Олег Кононенко, ФОП Ірина Верещака, заступник директора ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС Оксана Денисенко, директор приватного підприємства «Експерно-технічний центр ТГМ»  Дмитро Гапонов; долучились до розгляду питань структури та наповнення освітньо-професійних програм, їх змісту та особливостей наповнення освітніх компонентів. Надані рекомендації й побажання будуть внесені до проектів освітніх програм, що дозволить  продовжити забезпечення якісної підготовки фахівців з економіки.

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» в Полтавський університет економіки і торгівлі #ПУЕТ

Шановні  стейкголдери: студенти спеціальності "Економіка", випускники, викладачі, фахівці-практики! Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Економіка" за рівнями здобуття освіти бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надає нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з економіки. Уважно прочитайте запитання та запропонуйте варіанти відповідей, які найбільше збігаються з Вашою думкою. Отримані результати будуть використані  для покращення якості освітнього процесу. Дякуємо за співпрацю!

https://forms.gle/Ds7kSkEGDgUMjTYAA

          

Кафедра економічної кібернетики,  бізнес-економіки та інформаційних систем в рамках Тижня якості ПУЕТ організувала заходи з випускниками освітніх програм «Економіка підприємства» та «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка

Метою заходу було створення зворотної комунікації зі своїми випускниками для подальшої модернізації навчальних планів та освітніх програм, пропозиції випускникам надати відповідь або порекомендувати врахування необхідних змін у формуванні компетентностей фахівця, отримання інформації про кар’єрний ріст кожного з випускників, визначення критеріїв професійного зростання та розвитку згідно обраної професії. В процесі проведеного заходу ставилося також завдання по визначенню (за оцінкою випускників) саморозвитку та самоосвіти, отримання другої вищої освіти, навчання у продовж життя.

Для формування політики освітнього процесу  для кафедри було важливим визначення рівня освіти та її задоволеністю випускниками, що було запропоновано випускникам виконати шляхом відповіді на поставлену анкету для опитування (яка була виставлена на сайті кафедри).

В  процесі зустрічі  з випускниками ставили завдання визначення і розуміння того, на скільки університет сприяв реалізації здібностей випускника у процесах виконання своїх професійних обов’язків.

В ході заходу випускники акцентували увагу на потребах їхнього розвитку в майбутньому та актуальністю зв’язку із кафедрою. Обговорення питань з теперішніми студентами та працедавцями по проблемам отримання дуальної освіти.

На зустрічі було акцентовано увагу на кількості випускників, які закінчили університет за названими освітніми програмами за останні 15 років (більше 700 осіб).

На зустрічі були присутні випускники 2009-2022 років: Єгор Шевченко, Вікторія Глушко, Діана Паламаренко, Дмитро Семикоз, Вікторія Балюк, Інга Козирська, Юлія Тимошенко, Ігор Юрченко.
Наші випускники займають посади на підприємствах та в бізнесі, освіті (завідувач відділу логістичного постачання, інженери інформаційно-аналітичного центру, заступник директора коледжу, завідувач відділу маркетингу, приватний підприємець, аспірант здобуття освітнього рівня PhD, провідний інженер відділу безпеки, заступник директора по інформаційно-логістичному забезпеченню діяльності).

Випускникам було запропоновано анкетування:

Професійний шлях та кар'єрне зростання випускника ПУЕТ (ПУСКУ, ПКІ)

Асоціація випускників

 Кафедрою було створено «Приємні спогади», організувавши презентацію фото випускників різних років

          

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНІХ ПРОГРАМ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА», «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», «БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ІI СЕМЕСТРІ 2022-2023 н.р.

За підсумками проведеного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми у 2 семестрі 2022-2023 н.р. були отримані наступні результати.  У анкетуванні прийняли участь 36 здобувачів вищої освіти (29 – бакалаврів, 7 – магістрів) за освітніми програмами «Економічна кібернетика» (23 особи, або 63,9 %), «Економіка підприємства» (8 осіб, або 22,2 %), «Бізнес-економіка» (5 осіб, або 13,9 %). В анкеті були представлені питання, у відповідях на які була в цілому отримана висока оцінка.

Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся на обраній Вами спеціальності, освітній програмі?

 • задоволений – 86,1 %;
 • частково задоволений – 13,9 %;
 • не задоволений – 0%.

Як би Ви оцінили свою відвідуваність навчальних занять?

 • постійно, практично не пропускаю – 58,3 %;
 • відвідую за можливості – 30,6 %;
 • намагаюсь не пропускати фахові дисципліни – 11,1 %;
 • навчаюсь за індивідуальним графіком – 0%.

Які проблеми, на Вашу думку, найбільшою мірою ускладнювали навчання за Вашою спеціальністю? (кількість виборів не обмежувалася):

 • недостатній рівень підготовки в школі – 27,8 %;
 • вплив з боку інших студентів, що перешкоджав прояву Ваших здібностей під час навчальних занять – 0,0 %;
 • недостатнє забезпечення навчально-методичною літературою (підручники, навчальні посібники, методичні вказівки) – 0,0 %;
 • незручний розклад – 13,9 %;
 • надмірний обсяг навчального навантаження – 8,3 %;
 • недостатній обсяг навчального навантаження – 5,6 %;
 • необхідність поєднувати навчання і роботу – 58,3 %;
 • особиста неорганізованість – 22,2 %;
 • відсутність перспектив працевлаштування – 22,2 %.

Методи викладання і навчання ефективні для цієї програми.

 • безумовно згоден – 63,9 %;
 • однозначно не згоден – 0,0 %;
 • в основному згоден – 27,8 %;
 • важко відповісти – 8,3 %.

Чи задоволені Ви процесом викладання програми?

 • задоволений – 83,3 %;
 • частково задоволений –16,7 %;
 • не задоволений – 0,0 %.

Програма стимулює до самоосвіти.

 • безумовно згоден – 63,9 %;
 • в основному згоден – 27,8 %;
 • однозначно не згоден – 0,0 %;
 • важко відповісти – 8,3 %.

Програма стимулює до науково-дослідницької діяльності.

 • безумовно згоден – 52,8 %;
 • в основному згоден – 33,3 %;
 • однозначно не згоден – 0,0 %;
 • важко відповісти – 13,9 %

Яким чином Вам як студенту даної освітньої програми забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?

 • вибір форми і темпу здобуття освіти – 47,2 %;
 • вибір навчальних дисциплін – 69,4 %;
 • вибір методів і засобів навчання – 47,2 %

Чи забезпечують повною мірою пропоновані Вам для вибору дисципліни формування компетентностей, що необхідні для подальшої професійної діяльності?

 • так – 83,3 %;
 • ні – 2,8 %;
 • частково – 13,9 %.

Яким чином дана освітня програма забезпечує набуття Вами соціальних навичок (soft skils), які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і не пов'язані з конкретною сферою діяльності?

 • окремі дисципліни – 47,2 %;
 • методи та формипроведення навчальних занять – 66,7 %;
 • організація самостійноїроботи на основіінтерактивних методів навчання – 50 %;
 • не забезпечує взагалі – 2,8 %.

Як Ви оцінюєте співвідношення теоретичної і практичної частини Вашого індивідуального навчального плану?

 • все влаштовує – 80,6 %;
 • варто збільшити кількість практичних занять – 5,6 %;
 • варто збільшити кількість лекційних занять – 5,6 %;
 • мені все одно – 8,3 %.

Чи надається Вам можливість звертатися до викладача в позааудиторний час для консультацій?

 • так, у будь-який час(viber,telegram, e-mail) – 88,9 %;
 • так, згідно з графіком консультацій – 11,1 %;
 • викладачі частовідмовляють вконсультаціях – 0,0 %.

Чи чіткі та зрозумілі форми контрольних заходів та критерії оцінювання Ваших знань викладачами?

 • так – 100 %;
 • ні – 0,0 %.

Чи прозоро, чесно та об’єктивно відбувається оцінювання Ваших знань викладачами?

 • так – 100 %;
 • ні – 0,0 %.

До кого Ви можете звернутися для запобігання та врегулювання конфліктів із викладачами?

 • директора Навчально-наукового інституту денної освіти – 17 осіб, або 47,2 %;
 • завідувача випускової кафедри – 12 осіб, або 33,3 %;
 • студентського омбудсмена –16 осіб, або 44,4 %;
 • куратора – 27 осіб, або 75 %;
 • улюбленого викладача – 13 осіб, або 36,1 %.

Яким чином Ви дотримуєтеся академічної доброчесності під час навчання?

 • не допускаю у своїх роботах плагіат – 83,3 %;
 • не фальсифікую результати своїх досліджень  – 72,2 %;
 • не обманюю колег і викладачів  – 63,9 %;
 • не списую у колег  – 55,6 %;
 • не займаюся хабарництвом  – 72,2 %.

Ваші рекомендації щодо покращення якості освітньої  програми:

 • все подобається – 80,6%;
 • необхідно більше спеціальних дисциплін – 11,1%;
 • необхідно більше завдань для самостійного опрацювання – 5,6%;
 • не убирати спеціальність під час навчання студента(поки не закінчить 4 роки) – 2,8%.

Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались за 2 семестр 2022-2023 н.р.?

 • всі
 • основи лідерства
 • глобальне бізнес-середовище,
 • моделювання економіки
 • економіка територій та територіальних громад
 • статистика,
 • програмування.
 • основи економіки та діагностики економіки
 • економіка підприємства
 • економічна кібернетика
 • логістика
 • економіка природокористування
 • ексель
 • моделі
 • інформаційний менеджмент
 • вища та прикладна математика
 • комп'ютерні мережі та системне програмування,
 • управління проектами інформатизації
 • моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • управління проектами інформатизації
 • інвестування
 • лідерство і керівництво
 • інтелектуальний бізнес,
 • економічне управління підприємством,
 • Сучасні інтернет технології

Які фахові вибіркові дисципліни хотіли б Ви додатково вивчати?

 • Моделювання економіки
 • Економіка
 • Важко сказати
 • Аналітичні дисципліни
 • Маркетинг
 • Моделювання економічних процесiв
 • Екологічну
 • Криптовалюти
 • Не знаю
 • Бізнес-комунікації
 • Англіська мова

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у ІI семестрі 2022-2023 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу ЗВО «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета https://forms.gle/UarefzzQusrAqKDM6

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності 051 «Економіка»

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Бізнес-економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів на освітньо-професійну програму «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

          

Кращий викладач кафедри ЕКБЕІС очима студентів

          

Соціологічне дослідження «Кращий викладач кафедри ЕКБЕІС очима студентів»   (2022-2023 н.р.)»  - анкетування студентів » спеціальності «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

Для вивчення думки здобувачів вищої освіти щодо організації та якості роботи викладачів кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, як складової системи рейтингування науково-педагогічних працівників університету, протягом лютого  2023 проводиться соціологічне дослідження «Кращий викладач кафедри ЕКБЕІС очима студентів».

Посилання на  Google Forms  для опитування https://forms.gle/yguskAzqBP7qQiw8A

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності
051 «Економіка»

Шановні  стейкголдери: студенти спеціальності "Економіка", випускники, викладачі, фахівці-практики! Кафедра Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Економіка" за рівнями здобуття освіти бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з економіки.

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика  (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика (магістр)

Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Бізнес-економіка (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економіка підприємства (магістр)

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у I семестрі 2022-2023 н.р.  

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2022-2023 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу ЗВО «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета https://forms.gle/UarefzzQusrAqKDM6

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економіка» щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» (магістр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» (бакалавр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка»  освітньої програми «Бізнес-економіка» (бакалавр) щодо якості освітньої програми та якості освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р. (2-3 курси) 

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета_ОП “Економіка” мол бакалавр: 
https://forms.gle/TVzDrZQ6BJmqmwsu6 

Анкета_ОП “Економічна кібернетика” бакалавр: 
https://forms.gle/ygv5CLVCA2d2UdHd7 

Анкета_ОП “Бізнес-економіка” бакалавр: 
https://forms.gle/2hKBQx2pDD6ESXAm7 

Анкета_ОП “ЕК” магістр: 
https://forms.gle/yuNUzKk4mGhubSNr7

Анкета_ОП “ЕП” магістр: 
https://forms.gle/XMChRG2q6Tj5hUu19 

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності
051 «Економіка»

Шановні  студенти спеціальності "Економіка", шановні випускники, викладачі та фахівці-практики з економіки! Кафедра Економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Економіка" за рівнями здобуття освіти молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з економіки.

Освітньо-професійна програма «Економіка» за рівнем молодший бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економіка» за рівнем молодший бакалавр:

Анкета ОПП Економіка (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика  (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економічна кібернетика (магістр)

Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Бізнес-економіка (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» за рівнем магістр 

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» за рівнем магістр:

Анкета ОПП Економіка підприємства (магістр)

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у І семестрі 2021-2022 н. р. щодо якості навчання та  освітніх програм

Студенти  спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 28 жовтня по 21 листопада 2021 року для студентів 1-4 курсів було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Бізнес-економіка», «Цифрова економіка», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

студенти першого курсу (початковий рівень (молодший бакалавр) академічна група Е Е мб 1; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – МЕН МІР б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б – 11; другий (магістерський) рівень вищої освіти – Е ЕК м-11);

студенти другого курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічні групи Е ЕК б -21, Е БіЕк б -11, МЕН МІР б – 11; другий (магістерський) рівень вищої освіти – Е ЕК м-21);

 • студенти третього курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічні групи Е ЕК б-31, МЕН МІР б - 31);
 • студенти четвертого курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти академічна група Е ЕК б-41, Е ЕП б -41).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета

Результати опитування:

Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались у 1 семестрі 2021-2022 н.р.?

 • Економічна теорія
 • Бізнес-економіка
 • усі
 • Економіка
 • Теорія управління системами, Бази данних
 • Логістика

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 5 від 30.12.2021 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства», «Цифрова економіка» та «Менеджмент інформаційних ресурсів». Буде продовжено роботу над причинами часткового задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти, формуванні індивідуальної освітньої траєкторії при виборі навчальних дисциплін.

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2021-2022 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета: https://forms.gle/wmBdF3vTRGStjkFr8

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та освітніх програм

Студенти спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 29 березня по 11 квітня 2021 року для 1-3 курсів та з 3 травня по 16 травня 2021 року для 4 курсу, було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

 1. студенти першого курсу (академічні групи МЕН МІР  б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б – 11; Е ЕК м-11);
 2. студенти другого курсу (академічні групи Е ЕК б -21, МЕН МІР б - 11);
 3. студенти третього курсу (академічні групи Е ЕК б-31, Е ЕК б - 31);
 4. студенти четвертого курсу (академічна група Е ЕК б-41).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета (https://forms.gle/E8Ctf3c72hHWgiCN6)

Результати опитування:

Які фахові вибіркові дисципліни хотіли б Ви додатково вивчати?

Програмування
Організаційна поведінка, ІТ- бізнес, проектне навчання, програмування
Інтелектуальний бізнес
Поки що не вирішила
Достатньо
Веб програмування
Не замислювалася над цим
Не знаю
Англійський

Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались у 2 семестрі 2020-2021 н.р.?

Інформаційні системи та АСУ , Управління інформаційними ресурсами підприємства
Всі
Інформаційний менеджмент
Основи економіки та діагностика економіки
Проектне навчання
Компютерна графіка
Важко відповісти
Менеджмент
Обробка зображень та мультімедіа
Глобальне бізнес середовище

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 13 від 26.05.2021 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Менеджмент інформаційних ресурсів». Буде продовжено роботу над причинами часткового задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти, формуванні індивідуальної освітньої траєкторії при виборі навчальних дисциплін.

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета - https://forms.gle/E8Ctf3c72hHWgiCN6

          

АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
у І семестрі 2020-2021 навчального року з метою проведення моніторингу якості освітніх програм

Шановні студенти! Ви є повноправними учасниками освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Викладачам кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, зокрема гарантам освітніх програм, важливо знати ваші думки щодо якості надання освітніх послуг в університеті та складових навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів. Разом з Вашими пропозиціями ми зможемо сформувати такі навчальні плани підготовки, які дозволять підвищити рівень Вашої конкурентоспроможності на ринку праці.

Сподіваємося на Вашу чесність і відповідальність, а також розуміння важливості нашої спільної діяльності. Опитування проводиться анонімно. Його результати будуть використані для покращення якості навчання та під час оновлення навчальних планів підготовки фахівців.

Анкета

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітніх програм

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/xoKrZViEMkzVsZMUA

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Бізнес-економіка" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ – БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/6fi2KtWdGzuBskuC7

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ (СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ, РОБОТОДАВЦІВ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Менеджмент інформаційних ресурсів" У ПУЕТ

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ  ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма 

https://forms.gle/WroVbo1xfrK61hMi7

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітніми програмами спеціальності 051 «Економіка» та 072 «Менеджмент» (ОП «МІР») першого-четвертого курсу денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» у ПУЕТ

Перейти

          

Моніторинг результатів анкетування

          

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальностей «Економіки» та «Менеджмент у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості навчання та  освітніх програм

Студенти  спеціальностей «Економіка» та «Менеджмент» висловили свою думку стосовно якості освітньої програми і навчання в цілому

У період з 3 грудня по 13 грудня 2020 року було проведено анонімне анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» (ОП «МІР») першого-шостого курсів денної форми навчання щодо оцінювання якості освітніх програм: «Економічна кібернетика», «Економіка підприємства», «Менеджмент інформаційних ресурсів» (анкета додається). У опитуванні взяли участь:

 • студенти першого курсу (академічні групи МЕН МІР  б – 11, Е ЕК б - 11, Е БіЕК б - 11);
 • студенти другого курсу (академічні групи Е ЕК б -21, МЕН МІР б - 11);
 • студенти третього курсу (академічні групи Е ЕК б-31, Е ЕК б - 31);
 • студенти четвертого курсу (академічна група Е ЕК б-41);
 • студенти п'ятого курсу (академічна група Е ЕК м-11);
 • студенти шостого курсу (академічні групи Е ЕК м-21, Е ЕП м - 21).

Студентам було запропоновано відповісти на питання, що стосувалися задоволеності вибором освітньої програми та її наповненості, відвідуваності навчальних занять, академічної доброчесності, навчального навантаження та практики, поєднання навчання з роботою тощо.

Форма, за якою проводилось опитування: Анкета

Результати опитування:

Згідно з результатами анкетування, більшість респондентів задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Результати анкетування були обговорені і схвалені на засіданні кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  (протокол № 5 від 14.12.2020 р.), вони будуть враховані при покращенні якості освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Бізнес-економіка», «Економіка підприємства» та «Менеджмент інформаційних ресурсів», зокрема при оновленні освітніх програми освітнього ступеня бакалавра та магістра (у лютому 2021 р.). Також буде продовжуватися робота над причинами частково задоволення освітнім процесом, а на кураторських годинах, на зустрічах з гарантом буде зроблено акцент на перевагах і можливостях використання ресурсів бібліотеки ПУЕТ і репозитарію, веб-ресурсів для самоосвіти. Так як студенти вважають, що найбільш доцільною формою співпраці університету із роботодавцями є тематичні зустрічі із роботодавцями, то у лютому 2021 року заплановано чергову зустріч із потенційними роботодавцями.

          

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін 2 - семестру поточного навчального року

Докладніше про анкету для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми

8. Які дисципліни освітньої програми Вам сподобались?

 • Статистика,економiка пiдприємства
 • Мікроекономіка
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Психологiя
 • Основи економіки та діагностики економіки
 • Философия
 • Аналіз підприємства
 • Економічна кібернетика
 • Вища та прикладна математика
 • Організаційна поведінка, Проектне навчання, психологія, програмування
 • Практично всі
 • Бізнес-аналітика:база даних та сховище даних(+sql)
 • Вивчення мов програмування
 • Вступ до програмування
 • Економічна кібернетика, Інформаційний бізнес, Інформаційні системи і технології в управлінні, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
 • Економіка підприємства, Математика, С++/Python

9. Ваші рекомендації щодо покращення якості освітньої програми

 • Убрать ЗНО в этом году
 • Освіжити матеріали, в дистанційному курсі.
 • Рухатися в тому ж напрямку
 • Більше організованості
 • Все задовольняє
 • Якість освітньої програми на високому рівні
 • Все добре
 • Врегулювати кількість навчальних дисциплін економіки з інформатикою, на мою думку зараз не має чіткої рівноваги між першим і другим. Навіть можна сказати що інформатики в нас повинно бути більше аніж самої економіки.
 • Збільшення навантаження